MOJCA SOJAR OB NAJAVI ŽUPANSKE KANDIDATURE: VERJAMEM, DA SI LJUBLJANČANKE IN LJUBLJANČANI ZASLUŽIMO ZDRAVO, UREJENO IN VARNO LJUBLJANO

DELI:
20.10.2022, NSi

»Za kandidaturo sem se odločila na pobudo Mestnega odbora NSi Ljubljana. Ljubljani želim dati možnost za razvoj in razcvet, saj si zasluži drugo priložnost. Verjamem v zdravo, urejeno in varno Ljubljano,« je v izjavi za javnost poudarila kandidatka Mojca Sojar.

Predstavila je tudi prioritete svojega programa, ki so naslednje:

ZDRAVA LJUBLJANA:

 • Dostopnost do primarnega zdravstva, izgradnja mestne bolnišnice, zdravstvenih domov,
 • Spodbude za lokalno pridelano hrano, več lokalnih tržnic, spodbujanje samooskrbe z novimi lokacijami za
  vrtičke,
 • Ohranjanje čista pitne vode, ureditev in izgradnja manjkajoče kanalizacije.

– VARNA LJUBLJANA:

 • Energetska varnost, participacija občanov pri uporabi obnovljivih virih energije, skupnostih pri uporabi sončne energije,
 • Sanacija potresno nevarnih stavb,
 • Uvedba vodij policijskih okolišev za varnost vseh meščank in meščanov.

– UREJENA LJUBLJANA:

 • Ureditev prometa – širitev ljubljanskih vpadnic, boljši javni prevoz – nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo podzemne železnice ali umestitev tramvaja,
 • Načrtovanje prostorske gradnje z dovolj zelenimi površinami,
 • Dovolj stanovanj za vse, zagotoviti spremljevalno infrastrukturo – vrtce, šole, zdravstvene domove, domove starejših občanov, parkirišča, urejene ceste, kolesarske steze.