Moč slovenske kulture je v slovenski besedi

DELI:
08.03.2019, NSi

Ljudmila Novak je na današnji seji DZ ob imenovanju novega ministra za kulturo poudarila, da je negovanje kulture in našega kulturnega prostora naša dolžnost in odgovornost pred prihodnjimi rodovi.

»Zato potrebujemo premišljeno kulturno politiko, ki bo razumela, da je razvijanje žive kulturne ustvarjalnosti bistvenega pomena za slovensko identiteto in narodno bit. Kultura prav tako ne more biti v celoti prepuščena tržni logiki, ampak mora našo družbo plemenititi,« je opozorila Ljudmila Novak.

Kandidat za kulturnega ministra mag. Zoran Poznič prevzema državotvorno ministrstvo, ki se v tem mandatu (kot kaže, tudi že v prejšnjem, vendar javnost za to ni vedela) že na začetku srečuje s problemi, ki temu ministrstvu ne pritičejo. Najprej ga čaka torej urejanje medsebojnih odnosov in vzpostavitev boljših pogojev dela v tej kulturni hiši.

Poudarila je, da v Novi Sloveniji opozarjamo na nujno prevetritev vloge in pomena nekaterih kulturnih ustanov, ki jih država (so)financira. Nekatere kulturne vsebine so bile namreč tudi v preteklem obdobju, v času gospodarske krize, razmeroma dobro financirane in promovirane, medtem ko so druge zaostajale (varovanje kulturne dediščine).

»Sedanje razumevanje javnega interesa v kulturi je po našem mnenju premočno vezano na vsebine in ustanove, ki so financirane iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Naloga ministrstva je, da pripravi vrednostne kriterije razdelitve proračunskih sredstev, ki ločijo zrno od plev,« je povedala poslanka NSi.

Izpostavila je tudi veliko vlogo vseh ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vse bolj odvisne od sponzorjev in donatorjev. Ne smemo zanemariti njihove velike vloge pri ohranjanju kulturne dediščine in postavljanju temeljev poklicni profesionalni kulturi. Posebej pa je izpostavila, da moramo Slovenci na novo ovrednotiti mesto slovenskega jezika v javni rabi, v medijih in na fakultetah, kjer slovenščino izpodriva angleščina. »Če se vprašamo, kakšna je današnja nacionalna kultura, se bojim odgovora, da svojo materinščino vračamo na položaj »za hlapce in dekle«,« je dejala in dodala: »Slovenci nismo kar v prazno uzakonili svojega praznika kulture, kakršnega drugi narodi nimajo. V Novi Sloveniji želimo, da ministrstvo na tem temelju nadaljuje in nadgrajuje svoje delo.«