Ministrica, ste z združevanjem skladov kaj prihranili?

DELI:
23.01.2018, NSi

Iva Dimic je v poslanskem vprašanju od ministrice za delo, družino in socialne zadeve zahtevala, naj predstavi podatke, koliko je pred letom dni ministrstvo prihranilo z združitvijo dveh javnih skladov.

Združevanje skladov zaradi domnevnega prihranka

V letu 2016 je bila na podlagi sprejete novele Zakona o jamstvenem preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije izvedena združitev dveh skladov iz resorja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Kot razlog te združitve in pripojitve skladov, so bili izpostavljeni načrtovani prihranki tako na kadrovskem področju, kot tudi na materialnem poslovanju.

Za leto 2017 je bil načrtovan prihranek na področju stroškov dela, optimizacije poslovanja na kadrovskem in finančnem področju ter na področju komuniciranja z javnostjo v višini 200 tisoč evrov.

V NSi smo združevanju nasprotovali

»V NSi smo takemu načinu združevanja skladov nasprotovali, saj sta sklada pokrivala zelo različna področja, ki medsebojno niso združljiva. Prav tako nismo verjeli napovedi načrtovanih prihrankov. Pregledala sem zadnji letni poročili obeh združenih skladov in ugotovila, da sta imela na dan 31. 12. 2016 na kadrovskem načrtu zaposlenih skupaj 53 javnih uslužbencev,« je izpostavila Iva Dimic.

Ministrica, dajte podatke

Od ministrice je zato zahtevala, da predstavi nastale prihranke na področju stroškov združenega sklada. »Zanima me dejansko skupno število zaposlenih javnih uslužbencev na kadrovskem načrtu javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 in tudi, za koliko se je po združitvi skladov zmanjšalo število najvišje plačanih javnih uslužbencev, področnih sekretarjev?« je ministrico vprašala poslanka NSi.

Celotno poslansko vprašanje in odgovor ministrice si lahko preberete TUKAJ.