Ministrica Anja Kopač Mrak je odgovorna, da posegi v družine niso primerno urejeni

DELI:
14.12.2016, NSi

iva_dimic_seja_odbora_okt_2016_atDržavni zbor je na decembrski redni seji obravnaval že drugo interpelacijo, ki so jo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak vložili v SDS, in sicer zaradi opustitve dolžnega ravnanja pri odvzemu dveh velenjskih dečkov starima staršema.

V nadaljevanju objavljamo celotno stališče NSi, ki ga je v DZ predstavila podpredsednica NSi Iva Dimic.

“Krščanski demokrati smo pred pol leta v stališču ob obravnavi prve interpelacije ocenili, da ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne dela dobro, da je interpelacija upravičena in bi morala ministrica celo sama odstopiti. Krščanski demokrati vseskozi opozarjamo na napačno politiko ministrice, ki jo vodi še iz časov, ko je bila državna sekretarka pri takratnem ministru Svetliku. Predlagatelji interpelacije so predlog za razrešitev ministrice sicer utemeljili zgolj na konkretni temi, ki jo vsi že dobro poznamo iz medijev, o koroških dečkih, kar morda ni najbolj posrečeno. Na osnovi informacij, dostopnih javnosti, pa lahko upravičeno domnevamo, da so bile v teh postopkih storjene velike nepravilnosti in nezakonitosti, kar je nesprejemljivo.

Ministrica je osebno odgovorna za to, da postopki in posegi v družine, kadar so ogrožene otrokove koristi, niso celovito in primerno urejeni. Če smo bolj natančni, ti postopki niso izvajani s potrebno občutljivostjo, ki se pričakuje ob hujših posegih v družino. Gre, na primer, za odvzem otroka ali za njegovo nastanitev v zavod. Če so otrokove koristi ogrožene, je država upravičena in dolžna poseči v pravice staršev, vendar le iz vnaprej določenih razlogov in vnaprej določenem postopku. Ti postopki ne bi smeli biti neurejeni in prepuščeni v odločanje socialnih delavcev, saj so tudi oni v stiski, ker nimajo na voljo sistemskih rešitev. Zato je bil odvzem otrok v konkretnem primeru videti kot akcija specialcev, brez dogovora in obveščanja prizadetih. Takšen način nikakor ne more biti v korist otrok.

Naj se ustavimo še pri 3. točki interpelacije, ki ministrici očita odgovornost in vpletenost pri politizaciji centrov za socialno delo, na primer CSD Slovenj Gradec. Mediji so obširno poročali o dolgem postopku imenovanja direktorja CSD Slovenj Gradec v začetku leta 2014. Ministrica sicer zavrača očitano politizacijo CSD-jev in trdi, da je bil postopek imenovanja Jurija Šumečnika, njenega strankarskega kolega, izveden v skladu z določbami Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Navaja, da je bil gospod Šumečnik 23. junija 2014 izbran za direktorja zavoda. 12. avgusta 2014 je dobil pozitivno mnenje k njegovemu imenovanju od Mestne občine Slovenj Gradec, soglasje ministrice k imenovanju je bilo izdano 23. septembra 2014, Svet zavoda pa ga je imenoval za direktorja 1. oktobra 2014. Ministrica pa verjetno z razlogom zamolči vse dogajanje okoli postopka imenovanja gospoda Šumečnika od januarja 2014, ko je bil razpis ponovljen tudi zaradi nejasnosti in ali omenjeni izpolnjuje vse pogoje.

Krščanski demokrati podpiramo razrešitev ministrice dr. Anje Kopač Mrak zaradi številnih zgrešenih politik in projektov, za katere je kot ministrica neposredno in posredno odgovorna. Tukaj imamo v mislih tudi projekte in spremembe, ki jih ni opravila, pa bi jih nujno morala. Na zakonodajni ravni, kot na primer ministrstvo še vedno ni pripravilo zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Upamo sicer, da se bo se daj po vložitvi predloga Zakona o osebni asistenci, ki smo ga pretekli teden vložili poslanci Nove Slovenije, ta postopek pospešil, saj je izjemnega pomena, da se to področje celovito uredi.

Na organizacijski ravni še vedno ni izvedena reorganizacija centrov za socialno delo, ki jo napoveduje že od začetka mandata. Krščanski demokrati bi v zvezi s tem želeli videti projektno dokumentacijo, predloge konkretnih rešitev in pravno podlago zanje. Ministrica in predsednik Vlade sta namreč v zvezi s tem že pred pol leta trdila, da je v zvezi s tem vse pripravljeno. Predpisi, ki so bili pripravljeni in sprejeti so slabi in neučinkoviti. Denimo Zakon o odpisu dolgov, ki je doživel porazno slab odziv deležnikov. Drug tak zakonodajni polom predstavlja Zakon o preprečevanju dela na črno, z uvedenimi vrednotnicami. Več stroškov, kot pa koristi. Omeniti moramo zadnjo novelo ZPIZ2, ki je številne samostojne podjetnike dobesedno prisilila v to, da so prenehali s svojo dejavnostjo. To ministrstvo ne spodbuja tistih, ki bi želeli delati in to je nerazumljivo ter nesprejemljivo.

Ministrstvo zamuja pri pripravi številnih predpisov iz normativnega programa dela za leto 2016. Ministrica je objektivno odgovorna za nesprejemljive zaostanke pri reševanju pritožb na drugi stopnji v zvezi z uveljavljanjem pravic, po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Čeprav javno velikokrat poudarja koliko ljudi je na odpravi zaostankov zaposlenih in kako se število nerešenih pritožb hitro zmanjšuje, se na nas še vedno obračajo številni državljani, ki so v veliki stiski zaradi nerazumnega čakanja na pravično odločitev ministrstva.

Zanima nas, spoštovana ministrica, kako dolgo lahko po vašem mnenju čaka državljan, družina v stiski na odločitev vaših uradnikov. Številni že javno opozarjajo na slabo kadrovsko strukturo zaposlenih na direktoratu za socialne zadeve in druga politična kadrovanja na ministrstvu. Iz tega sklepamo, da so milo rečeno čudni in škodljivi ukrepi CSD-jev po vsej Sloveniji tudi posledica nepremišljenega in političnega kadrovanja na ministrstvu. Ministrica, ki bi morala ščititi družino je dejansko v zadnjih letih družini ravno najbolj škodila. Krščanski demokrati sprašujemo, kje je resolucija o družinski politiki.

Lahko bi še naštevali in naštevali. Projekti za zaposlovanje mladih, ni posebnih rezultatov, vedno več je tridesetletnikov, ki so brez redne zaposlitve, brez družin in živijo doma. Neodzivanje na javne kritike starejših, ki so jih tudi strokovni delavci Zavoda za zaposlovanje, ki je v njeni pristojnosti, zavajali in spodbujali naj plačujejo prostovoljne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sedaj pa se ti ne vštevajo v pokojninsko dobo. Ministrstvo ne naredi nič v podporo družinam, ki živijo pod pragom revščine. Ministrstvo praktično sploh še ni začelo črpati sredstev iz evropskih skladov, pa smo sredi finančne perspektive.
Spoštovana ministrica! Kdaj bodo končno objavljeni razpisi za črpanje teh sredstev? Krščanski demokrati še vedno menimo, da je čas, da se ministrica umakne. Poslanci Nove Slovenije bomo podprli predlog za razrešitev ministrice.”