MINISTER JANEZ CIGLER KRALJ VERJAME V SOCIALNI DIALOG

DELI:
03.12.2020, NSi

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj zavrača očitke predstavnikov delojemalcev, da je zanj socialni dialog mrtva črka na papirju. Nasprotno, minister si od prvega dne prizadeva voditi socialni dialog, kar dokazujejo tudi številne seje Ekonomsko socialnega sveta in številni predlogi, ki so jih socialni partnerji obravnavali in tudi uskladili.

Drži, kar trdijo sindikati, da je njegova primarna dejavnost zaščita pravic delavcev in skrb za njihov ekonomsko socialni položaj. To počne že od prvega dne prevzema ministrstva. Vlada pripravlja že sedmi paket ukrepov, ki bodo ublažile posledice covid-19 in prav v vseh 6 sprejetih zakonih so bili vsebovani številni ukrepi, ki so zaščitili pravice delavcev in njihov ekonomsko socialni položaj.

Gre za ukrepe, kot so subvencioniranje čakanja na delo in krajšega delovnega časa, nadomestila delavcem, ki zaradi varstva otrok ali višje sile ostajajo doma, povračila nadomestil v času karantene, solidarnostni dodatki za različne skupine prebivalstva (starejši, družine, študentje in drugi), dodatno nagrajevanje delavcev, ki delajo neposredno s covid pozitivnimi.

Na potrebe in stiske ljudi se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) odzivamo hitro in učinkovito. Pripravili smo ključne zaščitne ukrepe in s tem ohranili 300.000 delovnih mest ter omejili posledice covid-19 za gospodarstvo. Predlagani zaščitni ukrepi s strani MDDSZ so bili sprejeti dobro in dejansko v celoti usklajeni s socialnimi partnerji. Tudi ukrepi iz drugih resorjev so dobili pozitivne odzive in so bili večinoma sprejeti z visoko stopnjo konsenza med socialnimi partnerji.

Minister razume tudi vsa prizadevanja delojemalcev, kot tudi delodajalcev glede minimalne plače. Zakonska ureditev predvideva določitev minimalne plače s 1. januarjem 2021 v višini, ki ne sme biti nižja od 120 % minimalnih življenjskih stroškov in ne višja od 140 % minimalnih življenjskih stroškov. V tem kontekstu je minister seznanjen tako z željami delodajalcev po zamrznitvi zneska minimalne plače kot željami sindikatov po novem izračunu višine minimalnih življenjskih stroškov. Razprava socialnih partnerjev na to temo je potrebna, saj gre za zelo pomembno vprašanje. Zato je minister tudi podprl predlog delodajalcev, da socialni partnerji o minimalni plači razpravljajo na izredni seji Ekonomsko socialnega sveta, s čemer pa se predstavniki sindikatov niso strinjali.

Minister Janez Cigler Kralj si bo tudi v prihodnje prizadeval čim hitreje in čimbolj učinkovito se odzivati na potrebe posameznikov in gospodarstva in pri tem upoštevati temelje socialnega dialoga v katerega tudi osebno verjame.

V nadaljevanju objavljamo tudi podatke o številu sej Ekonomsko socialnega sveta (ESS) v mandatu aktualne vlade v primerjavi z vlado Marjana Šarca.
Seje ESS v aktualnem mandatu (13. 3. 2020 do danes)
– 7 rednih sej, za 2 (328. in 333. ) je bilo sklicano nadaljevanje
– 3 izredne seje, za 1 je bilo sklicano nadaljevanje.
V času mandata PV Marjana Šarca (13. 9. 2018 – 12. 3. 2020)
– 15 rednih sej ESS, za 1 (320.) je bilo sklicano nadaljevanje
– 2 izredni seji ESS,
– 1 dopisna seja ESS.