MINISTER DR. PODGORŠEK: »S PODPISOM POGODBE SE BO OMOGOČILO, DA BO NAMAKALNI SISTEM VOGRŠČEK ZAŽIVEL«

DELI:
05.04.2022, NSi

Minister dr. Jože Podgoršek se je srečal s kmeti z goriškega, z župani Mestne občine Nova Gorica in občin Ajdovščina, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Miren – Kostanjevica, podpisal pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. V sklopu obiska si je ogledal tudi potek sanacijskih del na pregradi Vogršček. Minister je po podpisu pogodbe dejal, da je ta pogodba zagotovo je eden pomembnih korakov, da Vipavska dolina dolgoročno reši vplive na podnebne spremembe z namakanjem. »Lokalne skupnosti so boljši upravitelji, upravljalci namakalnih sistemov«, je poudaril minister.

 

Ob obisku ministra dr. Jožeta Podgorška na goriškem je bil v ospredju podpis pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. Gre za zelo pomemben del aktivnosti, ki govori o zaključnem delu vzpostavitve namakanja v vipavski dolini. Ob podpisu pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček je minister povedal: »Vesel sem, da je prišel ta čas, da se je sanacija pregrade zgodila. Omogočilo se bo, da bo namakalni sistem zaživel. Namakali bomo lahko 3000 ali celo do 3500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Ta pogodba je zagotovo je eden pomembnih korakov, da Vipavska dolina dolgoročno reši vplive na podnebne spremembe z namakanjem. Županom se zahvaljujem, da smo se v tem času primerno uskladili, da so tudi med seboj uspeli doseči soglasje, razumem pa tudi njihove pomisleke. Zato smo pogodbo pripravili na način, da je varna za občine kot tudi za Republiko Slovenijo in kmete.« Dodal je tudi, da bo velik del sredstev novega programskega obdobja skupne kmetijske politike namenjen za posodobitev namakalnih sistemov, saj so le ti učinkoviti v boju proti podnebnim spremembam.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter občinami Šempeter – Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Renče-Vogrsko in Mestno občino Nova Gorica 5. januarja 2018 sklenila pismo o nameri o prihodnji ureditvi razmer na pregradi Vogršček in namakalnem razvodu Vogršček. Analiza razmer je takrat pokazala, da je potrebno namakalni sistem, »Namakalni razvod Vogršček« prenoviti oz. tehnološko posodobiti, s čimer bi zagotovili ekonomsko upravičeno obratovanje in uporabo namakalnega sistema skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi zahtevami. Dela so se začela v letu 2020 in so trenutno v zaključni fazi. Občine bodo po današnjem podpisu namakalni sistem, Namakalni razvod, Vogršček od Republike Slovenije pridobile neodplačno in bodo postale lastnice na nepremičninah in opremi tako da bo Občina Ajdovščina v celoti lastnica vseh nepremičnin in opreme na svojem ozemlju, ostale občine pa bodo solastnice na celotnem sistemu v deležih ki so določeni na osnovi površin namakalnih polj v posamezni občini. V nadaljevanju obiska na goriškem si je minister ogledal tudi potek sanacijskih del na pregradi Vogršček.

 

V dopoldanskem delu obiska se je minister srečal tudi s predstavniki novogoriške izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in lokalnimi kmeti. Predstavil jim je novosti, ki jih prinaša novo programsko obdobje skupne kmetijske politike in pomen tega obdobja za pripravo nacionalnega strateškega načrta, pogovorili pa so se tudi o izzivih, s katerimi se morajo kmetje na tem območju soočati. V razpravi so kmetje izpostavili tudi problem divjati in škode, ki je povzročajo v kmetijstvu. Minister je ob tem dejal, da so v lanskem letu zaradi sprejema zakona o APK povečali odvzem populacije divjih prašičev ter da se bo v tem letu to še nadaljevalo. Goriške kmete je posebej opozoril, da je pri škodah zelo pomembno, da država razpolaga s pravimi podatki. »Imam prošnjo, in sicer, da prijavite škodo. Minister lahko dela in pomaga samo na podlagi pravih podatkov, dejstev. Če nimamo v uradni evidenci pravo število zabeleženih škod, potem ne moremo delati novih načrtov in pomagati samo na podlagi izrečenih besed ali izjav v javnosti. Čaka nas intenzivno sodelovanje z lovskimi družinami, da se ti staleži lahko učinkovito upravljajo in zmanjšujemo škode, ki nastajajo.« Med pogovorom so se dotaknili tudi pomoči države po lanski pozebi, ki je to območje zelo prizadela. »Pomoč naj bi bila izplačana v prvi polovici aprila.«

 

Povzeto po sporočilu za javnost ministrstva za kmetijstvo