Matej Tonin: Tudi v prihodnje bomo vztrajali pri razbremenitvi gospodarstva in zaposlenih

DELI:
22.12.2016, NSi

matejtonin_nk_dec_2016_»Že v začetku leta 2016 smo si v NSi postavili cilj, da kot opozicija ne želimo biti le kritični, ampak, da za probleme, na katere opozarjamo, pripravimo tudi predloge rešitev,« je v uvodu v novinarsko konferenco dejal vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin.

Kot ključne izzive, s katerimi se bo morala soočiti Slovenija v naslednjem letu pa je izpostavil negativne demografske trende, pri čemer izstopata staranje prebivalstva in nizka rodnost, visok javni dolg in okorno ter razvoju nenaklonjeno poslovno okolje. “Kot politiki smo na te izzive dolžni odgovoriti,” je poudaril vodja PS NSi.

»Poslanska skupina NSi je na te probleme opozarjala že celo letošnje leto in v zvezi s tem v parlamentarno proceduro vložila številne zakone. Največ pozornosti je bilo namenjene izboljšanju poslovnega okolja – vložili smo zakon o dohodnini, ki bi z dvigom splošne davčne olajšave na 7000 evrov koristil predvsem tistim z najnižjimi plačami in dnevnim delovnim migrantom, ki dejalo v Avstriji. Prav tako smo z nižjimi prispevki za socialno varnost predlagali dvig neto plače, ki bi tistim z najnižjimi plačami prinesel 50 evrov več na mesec, predlagali pa smo tudi nižjo obdavčitev božičnice. Predlaganih je bilo kar nekaj ukrepov v pomoč družini, vložen je bil zakon o pregonu bančnega kriminala, predstavljena pa je bila tudi celovita zdravstvena reforma,« je glavna prizadevanja NSi v letošnjem letu povzel Tonin in dodal, da si bo stranka še naprej prizadevala, da bi z boljšim poslovnim okoljem razbremenili predvsem gospodarstvo in zaposlene, ki jih obremenjujejo predvsem visoki davki in prispevki.

Največja dosežka NSi: dostojnem pokop žrtev in zakon za pomoč invalidom

Vodja poslanske skupine NSi je kot največja dosežka NSi, ki bosta pomagala Sloveniji na poti v bolj normalno državo, izpostavil uspešno izvajanje zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki je bil na predlog NSi sprejet že leta 2015. »Z dostojnim pokopom žrtev vojnih in povojnih pobojev, se bodo nekatere napetosti v naši družbi, na katere čakamo že 25 let zmanjšale in omogočile, da se posvetimo prihodnosti. Ob tem se ponovno zahvaljujem stranki SMC, da so nas v teh prizadevanjih podprla,« je dejal Tonin in kot drugi zelo pomemben dosežek navedel zakon o osebni asistenci, ki je trenutno še v parlamentarni proceduri. »Ta zakon bi ob sprejetju številnim invalidom močno izboljšal kvaliteto življenja in vključevanje v širšo družbo,« je še dodal Tonin.

NSi v letu 2016 s trdno podporo javnosti, sledi gradnja tretjega stebra

Komentiral je tudi podobo NSi v javnosti in v zvezi s tem dejal: »Naša jasna vsebinska profilacija in pozicioniranje v slovenskem političnem prostoru je v letošnjem letu prinesla stabilizacijo stranke.« Dodal je, da bo NSi v prihodnjem letu nadaljevala z gradnjo tretjega stebra. »Tukaj vidimo predvsem priložnost, da dobimo širšo podporo za naša vsebinska prizadevanja v parlamentu,« je pojasnil Tonin, ki je tudi razkril, da so organi stranke že pred časom sprejeli sklep, da je treba evidentirati kandidate za prihodnje državnozborske volitve že do konca letošnjega leta. Kot je pojasnil, to jasno kaže na to, je NSi v vsakem trenutku pripravljena na morebitne predčasne volitve, prav tako pa je napovedal, da žel NSi s svojim kandidatom resno nastopiti tudi na prihajajočih volitvah za predsednika države.