MATEJ TONIN: S PROTIKORONA PAKETOM VSEM OMOGOČAMO, DA PREBRODIJO NAJTEŽJE ČASE

DELI:
29.03.2020, NSi

»Ta »proti korona« paket ne izpušča nikogar. Vsi, ki potrebujejo pomoč jo bodo prejeli. Še posebej sem vesel, da se je v 3-milijardnem paketu ukrepov našla pomoč za samostojne podjetnike in obrtnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva. Če njim ne bi pomagali, bi imela težavo celotna Slovenija. Z plačilom univerzalnega temeljnega dohodka v višini minimalni plači in plačanimi prispevki jim bomo omogočili, da bodo prebrodili najtežje čase,« je na novinarski konferenci povedal predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin.

Nismo pozabili niti na najbolj izpostavljene

Dodal je, da v vladi niso pozabili niti na tiste, ki so v tej krizi najbolj izpostavljeni – npr.  številne trgovke in trgovce, ki nam vsem še vedno zagotavljajo oskrbo s hrano, pa slovenskim vojakom in policistom. »Vsem tem ljudem bo država izplačala izredni dodatek v višni 200€,« je dejal.

Predsednik NSi je prepričan, da je pomembno tudi to, da slovenskih družin v kritičnih trenutkih nismo pustili samih. »S pomočjo ukrepov jim bomo omogočili, da bodo prebrodile krizo,« je dejal in dodal, da bodo izplačila socialne in družinske politike tekla nemoteno, dodatek pa bodo dobile tudi velike družine. »Trudimo se, da v teh kriznih razmerah ne bi na nikogar pozabili. Tudi študenti in socialno najšibkejši bodo dobili 150€ kriznega dodatka, prav tako smo dodatek namenili upokojencem.«

Ukrepi protikorona paketa.

S koronapaketom hitimo na pomoč ljudem, ki v tej krizi ne smejo ostati sami. Ohranjamo delovna mesta in pomagamo gospodarstvu – posebej malim podjetnikom. Pomoč je namenjena tudi kmetom, študentom, velikim družinam, invalidom, …#SkupajZmoremo#ZaVseLjudi#SkupajMocnejsi

Objavil/a Matej Tonin dne Ponedeljek, 30. marec 2020

Ne dovolim, da se širi strah pred Slovensko vojsko

Izpostavil je tudi, da se bo slovenska vojska tudi tokrat potrudila, da bomo to krizo čim lažje preživeli. »Vse svoje aktivnosti bo vojska izvajala v okviru zakonskih pooblastil. Zato je vsakršno strašenje javnosti neutemeljeno in tudi žalostno. Kot minister za obrambo ne dovolim, da se v javnosti poskuša širiti strah pred Slovensko vojsko. Gre za naše sosede, prijatelje, znance in predvsem domoljube, ki služijo domovini. Ta vojska je postavila temelje in obranila samostojno državo Slovenijo ter nam vedno pomaga ob naravnih nesrečah,« je bil jasen Tonin.

Hvala vsem, ki se trudite, da naše življenje teče normalno

Ob koncu se je zahvalil vsem, ki se vsak dan trudijo, da bi to krizo čim prej prebrodili in da živimo kolikor lahko normalno. »Hvala pripadnikom civilne zaščite, Slovenski vojski, ljudem, ki skrbijo za kritično infrastrukturo ter vsem ostalim, ki se v času krize dan za dnem trudite, da bi naše življenje potekalo čim bolj normalno. Pazimo drug na drugega in ostanimo zdravi,« je še dejal predsednik NSi.

Kaj prinaša t. i. megazakon za omilitev posledic epidemije

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrovvišji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Predlog zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.