Manj birokratskih ovir pri varovanju osebnih podatkov na gimnazijah

DELI:
10.07.2019, NSi

vir: DZ

Poslanka Tadeja Šuštar je spremembe zakona o gimnazijah pozdravila kot dobrodošle in napovedala podporo NSi zakonskemu predlogu. Predlog vsebuje spremembe, ki se nanašajo na opravičevanje odsotnosti dijaka od pouka, prisotnost pri pouku in izključitev dijaka ter posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih dijakov.

Glede na zakonski predlog si bodo dijaki še vedno lahko na pisno zahtevo sami pisali opravičila, prav tako bodo lahko od gimnazije zahtevali, da ocen in drugih podatkov ne razkrivajo staršem. Zahteva dijakov pa ne bo veljala v primeru odsotnosti dijaka od pouka, zaznanih hujših kršitvah šolskega reda, vzgojnih ukrepih ter pri posredovanju osebnih podatkov, ki bi lahko pomenili izgubo statusa zaradi negativnega učnega uspeha, izključitev ali izpis

»Poleg tega zakon omogoča vpis nadarjenih učencev osnovnih šol v strokovni del izobraževalnih programov umetniških gimnazij glasbene ali plesne smeri še pred zaključkom osnovne šole. Natančneje se določa področje izrednega izobraževanja na gimnazijah: določa se pogoje in standarde,« je povedala v stališču poslanske skupine.

Večina polnoletnih dijakov na gimnazijah je podpisala obrazec, ki je dovoljeval staršem vpogled v ocene, izkoriščanj odsotnosti je bilo na gimnazijah manj kot na drugih srednjih in poklicnih šolah. Se je pa z določbami varstva osebnih podatkov precej nesmiselno povečala birokracija, nelogično je bilo tudi to, da starši niso mogli vpogledati v ocene ter druge podatke svojih otrok. »Z novelo zakona se torej odpravlja nekatere birokratske ovire v smislu varovanja osebnih podatkov, ki so bile plod dela prejšnje vlade. To v NSi pozdravljamo,« je še povedala Tadeja Šuštar.