Lojze Peterle: Sporazum med EU in Japonsko prinaša konkretne prednosti tudi za Slovenijo

DELI:
13.12.2018, NSi

Ekonomski partnerski sporazum (EPA) je največji prostotrgovinski sporazum, ki ga je do sedaj sklenila Evropska unija, sporazum o strateškem partnerstvu (SPA) pa je doslej najbolj ambiciozen tovrstni sporazum, ki nadgrajuje dosedanje odnose z Japonsko v večsektorsko in dolgoročno partnerstvo z globalnim učinkom. Glavni pogajalec Lojze Peterle je zadovoljen, da je do sprejetja prišlo in da ta vključuje več kot 40 področji sodelovanja.

“Oba sporazuma bosta pozitivno vplivala na slovensko gospodarstvo, saj bosta olajšala in pocenila trgovsko izmenjavo. Trenutno preko 200 podjetij izvaža na Japonsko pri tem, da je 85% teh podjetij malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva. Blizu 2000 služb je neposredno povezano z izvozom na Japonsko s potencial za konstantno rast. Na ravni Evropske unije je Japonska največja ekonomska partnerica in evropska podjetja izvozijo na Japonsko preko 58 milijard evrov v dobrinah ter 28 milijard evrov v uslugah vsako leto,” je povedal Lojze Peterle, ki je glavni pogajalec Evropskega parlamenta pri tem sporazumu.

Dodal  je tudi, da je EU prepoznala preko 40 področij sodelovanja z Japonsko, ki vključujejo zdravje, raziskave, klimatske spremembe, kibernetski zločin in mnoga druga. “Ta sporazum je prvi takšne vrste, ki vključuje poglavje o zdravju. S spodbujanjem harmonizacije regulative in raziskav bomo izboljšali naš dostop do globalnih trgov in z uporabo združenega znanja bomo lahko nagovorili izzive na področju zdravja. To je le eden izmed primerov mnogih pozitivnih učinkov, ki bodo rezultat sodelovanja z Japonsko,” meni evropski poslanec.

Novo partnerstvo med EU in Japonsko tako temelji na deljenih vrednotah in načelih. Oba sporazuma kažeta, da sta partnerja pripravljena odgovarjati na skupne izzive v globalnem okvirju. Potrjuje skupno zavezo k spoštovanju človekovih pravic, demokracije, temeljnih svoboščin, dobrega gospodarjenja in vladavine prava ter skupne vrednote zajete v Deklaraciji človekovih pravic.