Lojze Peterle predstavil svoje aktivnosti v preteklem mandatu

DELI:
12.04.2019, NSi

Na današnji nujni seji odbora za zadeve Evropske unije so poslanke in poslanci razpravljali o dejavnostih vseh slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu. Naš evropski poslanec Lojze Peterle je tako predstavil svoje delo, ki ga je skoncentriral okoli štirih področij: zdravje, okolje, ekonomija in mladi.

Na področju zdravja je izpostavil, da bo na podlagi njegovih prizadevanj v naslednjem letu za to na voljo še enkrat več sredstev, torej 200 milijonov evrov in do leta 2024 400 milijonov evrov. S tem bodo tudi nacionalni presejalni preventivni programi, kot so Svit, Zora in Dora lahko še bolje delovali. Poleg tega je opisal svoje delo kot predsednik skupine MAC – MembersagainstCancer, ki združuje in koordinira evropske poslance v boju proti raku in sodeluje s številnimi ustanovami, raziskovalnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami na področju boja proti raku.

Z okoljem se je ukvarjal predvsem na področju pesticidov. Kot član odbora za pesticide je dosegel, da smo podprli omejitve glede hrane, ki izhaja iz tretjih držav zunaj Evropske zveze in vsebuje snovi, kot so klotianidin. Zavrnili so tudi uporabo insekticida tiaklopirda, ki ima škodljive učinke na čebele in je v nekaterih državah že prepovedan. Dejavno je sodeloval tudi pri prizadevanjih, da smo proglasili 20. maj za svetovni dan čebel. Ena od zavez tega dneva je tudi, da se čebelo proglasi za ogroženo vrsto, kar je eden izmed prihodnjih projektov.

Dogovor z Japonsko koristen tudi za slovenska podjetja

Pri ekonomiji je opisal potek 10 let dolga pogajanja z Japonsko, ki so se lani uspešno zaključila in smo prišli do podpisa sporazumov. Lojze Peterle je bil neposredno odgovoren za Strateški partnerski sporazum, ki definira preko 40 področij sodelovanja. Od dogovorov z Japonsko bo imelo neposredno korist tudi 200 slovenskih podjetij. Poleg tega je uspel doseči, da so se sprostile patentne ovire na področju generičnih zdravil. S čimer smo omogočili bolnikom širom Evrope lažji in cenejši dostop do zdravil. Obenem pa je naša slovenska farmacevtska industrija, ki večinoma temelji na generičnih zdravilih, pridobila tekmovalno prednost, ki se je pozna v sedanji uspešnosti in rasti.

Mlade vzgajamo v dejavne državljane

Na področju promocije Evropske zveze je v ob podpori ekipe NSi v državnem zboru pripravil številne dogodke in izobraževanja. Tako smo gostili okoli 3.000 srednješolcev v Ljubljani, kjer so poleg dela v Evropskih institucijah spoznali tudi slovenski parlament, nekateri pa celo obiskali predsedniško palačo. Na ta način dodajamo svoj delež pri vzgoji mladih v dejavne državljane. V Bruslju je  omogočil plačano pripravništvo preko 200 mladih, v zadnjem mandatu preko 60. Preko tega je mnogo članov Mlade Slovenije pridobilo evropsko referenco ter vpogled v delo institucij Evropske zveze.