Ljudmila Novak pozvala k ustrezni zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu

DELI:
30.05.2017, NSi

»Skupno zastopstvo Slovencev v Italiji si že več mesecev prizadeva, da bi se vprašanje izvolitve parlamentarnega zastopnika Slovencev v Italiji primerno rešilo. V NSi ocenjujemo, da bi morala Italija, po zgledu Slovenije – Slovencem omogočiti posebne pogoje za zagotovitev svojega parlamentarnega predstavnika,« je na seji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na težak položaj zamejskih Slovencev opozorila Ljudmila Novak.

Uvodoma je kot pobudnica za nujno sejo predsednica NSi pojasnila, da bi moralo zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu temeljiti na načelu, da Slovenci avtonomno izbirajo lastnega predstavnika, ki naj tako uživa mandat s strani celotne, ali pa vsaj velike večine pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski Krajini. »Republika Italija se lahko pri tem zgleduje po Sloveniji, kjer ima italijanska narodna skupnost dvojno volilno pravico, posebno volilno okrožje in zagotovljeno mesto v Državnem zboru. Razlika je tako velika, da tega ni mogoče več spregledati,« je še pojasnila.  Ljudmila Novak se pozvala tudi slovensko vlado, da se bolj odločno zavzame za slovenske zamejce v Italiji in problem slovenskih zastopnikov v italijanskem parlamentu zastavi kot ključno zadevo v odnosu do Italije.

Predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti: Želimo si dveh predstavnikov

Predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji so na seji poudarili, da si želijo ne le enega svojega  predstavnika, pač pa dva  – tako v poslanski zbornici, kot tudi v senatu in se pri tem zavzeli, da bi ta bila odraz celotne narodne skupnosti. Slovenska manjšina je doslej sicer v italijanskem parlamentu imela svoje predstavnike, a so vsi ti bili izvoljeni na listah italijanskih političnih strank. Zagotovila za izvolitev slovenskih predstavnikov do sedaj torej ni bilo.

Med razpravo je bilo slišati tudi pozive k različnim oblikam pritiska s strani Slovenije, tudi prek evropskih poslancev, na italijansko politiko, da naj v skladu z zakonodajo pri spremembi volilnih zakonov sprejeme tak zakon, ki bo avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji omogočil, da bo imela svoja zastopnika v italijanskem parlamentu.

NSi je ob zahtevi za sklic nujne seje parlamentarne komisije predlagala tudi sprejem treh sklepov, ki pa so bili pred glasovanjem preoblikovani. V soglasju s presednico NSi in predstvaniki slovenske skupnosti v Italiji pa sta bila sprejeta naslednja sklepa:

  1. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu predlaga Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, da temeljito prouči obravnavano tematiko in Vladi RS predlaga načine odziva Republike Slovenije za zaščito interesov avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italijanski republiki.
  2. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu predlaga Vladi RS oziroma ministru za zunanje zadeve, da se v odnosih do Italijanske republike še naprej zavzema za uresničitev 26. člena zaščitnega zakona 38/2001, ki bo olajšal izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu in bo izraz volje slovenske narodne skupnosti v Italiji.