LJUDJE NAJ IZVEJO RESNICO NABAVE ZAŠČITNIH MASK

DELI:
05.05.2020, NSi

»Od 13. marca sta bila to zagotovo dva moja najtežja meseca v življenju. V tem času so se dogajali strahovi pritiski s strani zdravstvenega osebja, ki je nujno potrebovalo zaščitno opremo, soočeni smo bili z občutkom nemoči in kaj takšnega, kot smo doživljali v tem zadnjem mesecu in skoraj dveh, nikomur ne privoščim,« je na seji Komisije za nadzor javnih financ povedal minister za obrambo Matej Tonin.

Poudaril je, da je v skladišču v Rojah na 16. marec, to je tisti ponedeljek, ko je nova vlada prevzemala posle, natančno 93.500 kirurških mask. »Bilo je še 2000 mask zaščite FFP1, bilo je 1000 zaščitnih mask FFP2, bilo je 3400 zaščitnih mask FFP3, bilo je 2700 zaščitnih lahkih kombinezonov in 5950 zaščitnih kombinezonov višje stopnje. To je vse, kar smo našli v skladiščih,« je povedal minister za obrambo.

Šarčeva vlada je 11. marca sprejela sklep, da je za nabavo zaščitne opreme zadolženo ministrstvo za zdravje, ki pa se je v tistih kritičnih trenutkih utapljalo v drugih obveznostih in nalogah, ki jih je imelo, zaradi koronavirusa. Zato je nova vlada to zaupala blagovnim rezervam. »Zagotovo je resnično dejstvo, da blagovne rezerve niso bile ne kadrovsko ne strokovno ustrezno usposobljene za soočanje s tako pomembno in veliko nalogo. To je bilo potrebno narediti ne zato, ker bi tako želeli, ampak zaradi tega, ker so stari dolgoletni dobavitelji zaščitne opreme pri zdravstvenih institucijah dobesedno odpovedali. Dobav zdravstvenim institucijam enostavno ni bilo,« je pojasnil Matej Tonin.

Poudaril je tudi, da je bila Slovenija popolnoma enaka drugim državam. »Ustvarja se občutek kot, da smo imeli samo mi take posebnosti, da smo imeli samo mi težave, ampak cel svet tudi v Evropi, od Finske, Francije, Nemčije, vsi so se soočali s težavami z logistiko, vsi so imeli tudi težave z dobavo opreme dvomljive kvalitete,« je povedal.

Zato je bila ustanovljena medresorska vladna skupina, da so na enem mestu sedeli predstavniki različnih ministrstev in institucij in se ukvarjali z dobavo zaščitne opreme. »Slovenija je ustanovila medresorsko delovno skupino, v kateri so bili predstavniki različnih ministrstev, ker so bili predstavniki blagovnih rezerv in drugih institucij. Ta medresorska delovna skupina je bila ustanovljena v pomoč blagovnih rezervam, kjer je Vlada na neki točki ugotovila, da enostavno so bili kadrovsko prešibki,« je dejal Tonin in dodal, da se je nehalo ponudbe zaščitne opreme pregledovati, ker so do velike noči uspeli zagotoviti toliko zaščitne opreme, da se stvari normalizirajo, da gredo iz tega izrednega stanja v nekoliko bolj normalno stanje.

Poudaril je, da ga moti vsesplošno obsojanje. »Ne znate si predstavljati, kako so užaloščeni ljudje, ki so morali delati v teh kritičnih trenutkih po 16 in več ur, delati ob sobotah ter nedeljah, in danes so vsi kriminalizirani. Vsakdo, ki je kakorkoli sodeloval pri teh poslih, je vsem že sumljiv. Verjemite mi, da se zdi tem ljudem zamalo, da se jih potem, ko so garali, delali za domovino, na koncu postavlja v neko tako čudno luč, češ, kako so delali vse narobe in kako je bilo vse polno korupcije. Niso nič krivi in nič dolžni, danes pa obsojeni zato, ker so delali dobro za domovino,« je bil jasen minister za obrambo.

Dodal je še, da bo vlada dala vse dokumente na mizo, saj nima kaj skrivati. »Vse bomo dali na mizo, vse se bo lahko do potankosti preverjalo, ugotavljalo in tako naprej, boste pa ugotovili zelo zanimive stvari. Na primer, da so bile maske v času Vlade Marjana Šarca maske kupovale dražje kot pa v času najhujše krize. Povprečna cena nabavljenih mask pred 13. 3. 2020: za FFP2 maske je 4 evre in 64 centov, to je povprečna cena maske, nabavljene v času Šarčeve Vlade. Po tem, po 13. 3. 2020, je povprečna cena FF52 maske 3 evre 40,« je povedal Tonin.

Ob koncu razprave je poudaril, da nima česa skrivati. »Zase lahko rečem, da kar sem bil dolžan storiti, sem v tej krizi storil. Seveda pa sem ob tej stvari prekršil zlato pravilo slovenske politike in to je, če boš sedel križem rok, če ne boš naredil nič, boš mirno živel do konca mandata. Če pa se boš iskreno trudil in delal kaj naprej, potem boš pa seveda hodil na preiskovalne komisije, boš napadan in tako naprej. A jaz sem to pripravljen sprejet, zaradi tega, ker sam s sabo ne bi mogel živeti, če ne bi naredil vsega tistega, kar je bilo v tistih kritičnih trenutkih potrebno postoriti,« je še dodal Matej Tonin.