LJUDJE MORAJO IMETI OD SVOJEGA DELA VEČ

DELI:
02.12.2021, NSi

Odbor za finance je obravnaval predlog vladne novele zakona o dohodnini, ki prinaša več različnih rešitev za davčno razbremenitev slovenskih davkoplačevalcev.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v začetku razprave izpostavil nujnost sprejema zakonskih rešitev, s katerimi bi imeli ljudje od svojega dela čim več tako, da bi se delo v Sloveniji splačalo. Opozoril je, da se delo v Sloveniji trenutno ne splača, kar marsikoga spodbudi, da svoje priložnosti poiščejo v kakšni drugi državi, kjer je njihovo delo bolj cenjeno.

Ob zmanjševanju davčnih bremen se pogosto postavljajo vprašanja, kako zapolniti davčno vrzel, ki ob tem nastane. Poslanec Horvat je v zvezi s tem povedal: »Prepričan sem, da imamo dovolj marljive ljudi, da imamo dovolj dobro gospodarstvo in da smo sposobni tudi to proračunsko vrzel obvladovati. Visoka gospodarska rast ter velika zaposlenost se izkazujeta tudi v visokih davčnih prilivih v proračun.« Prihodki iz dohodnine so namreč že na dan 30. 11. 2021 za več kot 63 mio višji od predvidenih prihodkov za leto 2021. Prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb pa so že na dan 30. 11. 2021 za več kot 70 mio višji od predvidenih prihodkov. »To je optimizem, o katerem moramo govoriti, predvsem poslanci« je dodal poslanec NSi.

Jožef Horvat je opozoril, da za krepitev produktivnosti gospodarstva, zeleni in digitalni prehod potrebujemo izjemne inženirje. Pri tem se postavlja vprašanje, ali naše davčno okolje delodajalcem omogoča, da svojim zaposlenim zagotovijo tudi ustrezne plače. Za visoko kvalificiran kader tekmujemo s številnimi državami, to mora upoštevati tudi davčna ureditev.

Vodja poslanske skupine NSi je izrazil odločno podporo predlogu zakona, ki prinaša višje neto plače ter izboljšuje poslovno okolje in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Odbor za finance je novelo podprl (10:9), podprl pa je tudi vse koalicijske amandmaje in z veliko večino zavrnil amandmaje Levice.