LJUDI ŽELIMO BOLJ MOTIVIRATI ZA DELO KOT PA ZA PREJEMANJE SOCIALNE POMOČI

DELI:
05.10.2021, NSi

»V Sloveniji je ena izmed temeljnih ugotovitev, da je sistem socialnih in družinskih transferjev nepregledno in zelo birokratsko zapleten ter obremenjen z administrativnimi postopki. Ta sistem želimo narediti preglednejši in pravičnejši predvsem za uporabnike  družinskih in socialnih transferjev in na drugi strani tudi strokovnih  delavcev na centrih za socialno delo,« je na novinarski konferenci dejal minister za delo in podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj.

»Ker želimo narediti sistem preglednejši, bolj življenjski in enostavnejši, smo vladi v pripravili paket delovno socialne zakonodaje, socialno šibkejšim pa želimo zagotoviti pomoč in jo bolj učinkovito usmeriti v družinsko politiko. S tem ločujemo transferje, ki so namenjeni družinski politiki. To je ena izmed ključnih prioritet za Novo Slovenijo,« je še pojasnil minister.

Delo ni le stvar preživetja, ampak je vrednota

Janez Cigler Kralj je še pojasnil, da administrativno razbremenjujemo tudi CSD-je, saj verjamemo, da se morajo strokovni delavci več ukvarjati s svetovanjem in pomočjo ljudem v stiski, manj pa z administracijo, papirji in pisanjem odločb. Poleg tega je ena izmed prioritet ministra tudi odziven trg dela: »V NSi trdimo, da mora biti sistem socialnih transferjev namenjen le kratkotrajnemu premagovanju stiske. Na eni strani mora predstavljati učinkovito varnostno mrežo ob neprijetnih in nepredvidenih situacijah, a na drugi strani  mora spodbujati in motivirati iskalce zaposlitve, da se ponovno vključijo na trg dela,« je pojasnil Cigler Kralj.

Zdrav in dela sposoben človek se mora začeti aktivno vključevati v delovni proces in aktivno prispevati k dobrobiti družbe. »Delo ni le stvar preživetja, ampak je tudi vrednota, ki človeku daje občutek vrednosti, vključenosti in samoizpolnitve,« je dejal minister in dodal: »Ljudi želimo motivirati, da se raje odločijo za zaposlitev kot pa za socialno pomoč.«

Cilj je izstopiti iz začaranega kroga revščine

Iskalcem zaposlitve se bo tako po novem predlogu ponudilo primerno zaposlitev, ki ustreza tudi za dve stopnji nižji izobrazbi od njihove, za nekatere posebej težko zaposljive skupine pa se podaljšuje možnost vključitve v javna dela z dveh na štiri leta, kar je pomembno predvsem za starejše brezposelne, ki se veliko težje zaposlijo.

Pri obeh ukrepih gre za čimprejšnjo vključitev brezposelnega na trg dela, s čimer pridobivajo ustrezno plačilo, vstop v sistem zavarovanja in poznejšo varno starost. Minister je posebej izpostavil, da je naš namen pomagati vsem iskalcem zaposlitve, tako da jim omogočimo ustrezne spodbude in čim hitrejšo aktivacijo, s čimer bodo izstopili iz začaranega kroga revščine in si obenem zagotovili varnejšo starost.