Le združena Evropa nam lahko zagotovi varno prihodnost

DELI:
06.04.2017, NSi

Konec marca smo v EU praznovali 60-letnico Rimske pogodbe. Le-ta je omogočila tesnejše povezovanje med evropskimi državami, ki so se le nekaj let pred tem še vojskovale med seboj. Zgodbo o miru so na ruševinah druge svetovne vojne začeli graditi »očetje Evrope«, in sicer francoski zunanji minister Robert Schuman, dolgoletni italijanski premier Alcide De Gasperi in nemški kancler Konrad Adenauer. Vsi trije so bili krščanski demokrati, ki so zmogli prestopiti dotedanje zamere in medsebojno nezaupanje. Začrtali so pot sodelovanja in povezovanja, najprej na področju gospodarstva, kasneje pa se je sodelovanje razširilo še na druga področja. Z izstopom Velike Britanije iz EU ostaja v tej povezavi še 27 držav, ki iščejo nove rešitve za nove izzive v novih časih.

»Ne moremo živeti samo od vrednot preteklosti, mi si jih moramo na novo ustvariti«, je poudaril eden izmed govornikov na kongresu Evropske ljudske stranke (ELS), ki je potekal konec marca na Malti. Tudi NSi je članica ELS, zato se je kongresa udeležila  delegacija iz naše stranke. Zbrali so se vsi najpomembnejši voditelji EU, ki prihajajo iz vrst ELS, med njimi predsednik Joseph Daul, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, predsedniki držav in vlad iz vrst ELS ter drugi vidni predstavniki evropske politike.

[blocktext align=”right”]EU je potrebno prezračiti in očistiti odvečnega balasta, da se bomo v njej še naprej dobro počutili. Prav tako ne smemo pozabiti vseh dosežkov in prednosti, ki jih ima ta skupen dom in se jih niti ne zavedamo več dovolj. [/blocktext]

Izstop Velike Britanije iz EU je povzročil pretres in sprožil nove razmisleke o tem, kaj je potrebno spremeniti, izboljšati in prevetriti, da bo EU še naprej uspešna, kot je bila do sedaj. V zadnjih letih jo pretresajo finančna, ekonomska in socialna kriza. Naraščajoči terorizem in migrantska kriza jo postavljajo pred nove izzive, ki terjajo hitre in učinkovite rešitve. Razdiralni populisti in nacionalisti spodbujajo ljudi k delitvam in sovraštvu. Vojna na Bližnjem vzhodu in lakota v Afriki sta z domov pregnali številne ljudi, ki iščejo zatočišče in delo v Evropi. Na vse te izzive, ki prihajajo od znotraj in od zunaj, bomo lahko uspešneje odgovorili, če bomo ostali povezani in iskali odgovore na podlagi vrednot, ki so oblikovale evropsko kulturo in identiteto. Evropske vrednote so zrasle iz krščanskih korenin. Solidarnost, spoštovanje človekovih pravic, enakopravnost, sodelovanje in dialog med državami in narodi so temeljna načela delovanja.

Hiša je postala kot simbol našega skupnega evropskega doma. In če uporabimo preprosto prispodobo, lahko rečemo, da ne bomo podrli hiše, če kuhinja ni pospravljena. EU je potrebno prezračiti in očistiti odvečnega balasta, da se bomo v njej še naprej dobro počutili. Prav tako ne smemo pozabiti vseh dosežkov in prednosti, ki jih ima ta skupen dom in se jih niti ne zavedamo več dovolj. Če bi jih ponovno izgubili in se vrnili na stanje izpred nekaj desetletij, ko so bile meje še tesno zaprte in so oteževale gospodarsko sodelovanje, potovanja, izmenjave na področju izobraževanja in druge prednosti, bi šele spoznali, kaj vse nam ta povezava omogoča. Med najpomembnejše pridobitve pa zagotovo sodijo mir, sodelovanje in strpno reševanje sporov, namesto grozljivih in uničujočih vojn, ki so v preteklosti pretresale Evropo.

Ob zavedanju vseh prednosti, ki jih prinaša EU, pa se moramo soočiti tudi s problemi in novimi izzivi, kot so delovna mesta za mlade, razvoj in nove tehnologije, begunska in migrantska kriza, varnost v Evropi in starajoče se prebivalstvo. Na vse to so opozarjali evropski voditelji in ugotavljali, da bomo s skupnimi močmi lažje obvladovali težave in nevarnosti. Narediti moramo vse, da bomo našli odgovore na ta vprašanja. Predvsem pa ne smemo dovoliti, da bi namesto vseh prednosti in uspehov povezave, videli samo težave in ovire, ki nas ločujejo. Zmaga populizma, sovraštva, nacionalizma in delitev so v zgodovini že večkrat privedli do vojn s hudimi posledicami, zato jim ne smemo na stežaj odpreti vrat.

Evropska ljudska stranka, ki izhaja iz vrednot krščanske demokracije, se bo še naprej zavzemala za naš skupni dom in iskala rešitve za varno, uspešno in solidarno Evropo.

Ljudmila Novak, predsednica NSi