LE VPRAŠANJE ČASA JE, KDAJ BOMO PRIČA NAPADU MEDVEDA NA ČLOVEKA

DELI:
03.05.2023, NSi

»V letu 2021 je rjavi medved povzročil 506 škodnih dogodkov v ocenjeni vrednosti 206.000 evrov. Največ škodnih dogodkov je bilo na Kočevskem in Notranjskem,« je zbrane opozorila poslanka Iva Dimic ob sklicu nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo poslanske skupine NSi.

Kljub soglasnosti strokovnjakov, da je odstrel nujen za dolgoročno ohranitev medveda pri nas, smo se v Sloveniji v zadnjih letih soočali z neučinkovitostjo njegovega izvajanja

»V zadnjih desetih letih je populacija medveda narasla za več kot 60 %. Lokalne gostote medvedov v Sloveniji znašajo celo 40 osebkov na 100 km2, tako imamo pri nas eno od najvišjih populacijskih gostot medvedov na svetu. Ministrstvo za naravne vire in prostor je aprila letos izdalo odločbo z dovoljenjem za odstrel 230 rjavih medvedov. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je v zagovor odločitvi dejal, da so temeljito preučili tudi druge možnosti preprečevanja konfliktov, a niti preselitev na drugo mesto v naravi niti zadrževanje v ujetništvu ne prideta v poštev zaradi trenutne številčnosti populacije v Sloveniji,« je izpostavila poslanka Dimic in izrazila skrb Nove Slovenije ob izjavi predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ki je ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana pozval, naj zamrzne izvajanje vseh odločb o odstrelu 230 rjavih medvedov.

Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poslanka dr. Vida Čadonič Špelič je zbranim poslancem podala v potrditev dva pomembna sklepa za rešitev omenjene problematike. Prvi je ta, da Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozoveta Ministrstvo za naravne vire in prostor, naj poskrbi, da bo izdana odločba o odvzemu 230 osebkov rjavih medvedov iz narave z odstrelom izvršena, s čimer se bo preprečila resna škoda na kmetijskih površinah in pridelkih, hkrati pa se bo zagotovila tudi boljša varnost ljudi. V sprejem pa je podala tudi sklep, da Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagata Ministrstvu za naravne vire in prostor, da skupaj z lovsko stroko preučijo, kje prihaja do največjih konfliktov med človekom in veliki zvermi ter na teh področjih ustanovi intervencijske skupine. »Te skupine morajo preprečiti ogrožanje življenja ljudi in nastanek velike gospodarske škode,« je še dejala Čadonič Špeličeva.

»Znani slovenski pravniki so opozorili, da je predsednik vlade s svojim vmešavanjem v delo ministra in odločbo Upravnega sodišča glede odstrela medvedov, prekoračil svoja pooblastila kot predsednik vlade,« je v oddaji 24ur zvečer izpostavila poslanka Iva Dimic.

»Aktivno in učinkovito upravljanje s populacijo rjavega medveda je nujno potrebno. Temu v zadnjih petih letih nismo bili priča zato je prišlo do prenamnožitve rjavega medveda. Strokovnjaki pravijo, da je na letni ravni prirasta okoli 200 medvedov. V petih letih to pomeni okoli 1000. Kmetje, lovci opozarjajo, da je številka aktivnih medvedov v Sloveniji večja od 1100. Podpis odločbe s strani ministra za naravne vire in okolje Uroša Bržana za odstrel 230 rjavih medvedov je korak k učinkovitemu upravljanju in aktivnem nadzoru rjavega medveda v prihodnjih letih,« je bila še jasna no soočenju poslanka Iva Dimic.

Predlagana sklepa Nove Slovenije, ki rešujeta omenjeno problematiko žal s strani koalicijskih poslancev na nujni seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano žal nista bila sprejeta.