Kozmetični popravki ne rešujejo ničesar, Slovenija potrebuje strukturne spremembe

DELI:
03.10.2018, NSi

Vodja Poslanske skupine NSi Jožef Horvat in poslanec NSi Aleksander Reberšek sta na seji Komisije za nadzor javnih financ opozorila na ogromne izdatke in povečanje davkov, ki ju predvideva koalicijski sporazum.

Fiskalni svet opozarja, da koalicijska pogodba prinaša povečanje proračunskih izdatkov v višini med 2,3 in 3,5 milijarde evrov. Na drugi strani pa bi vsi novi davki iz koalicijske pogodbe Slovenijo obremenili kar za 1,7 miljarde evrov. Ukrepi bi lahko v dveh letih pripeljali do povečanja proračunskega primanjkljaja v višini 1,4 milijarde evrov.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je uvodoma spomnil, da je Komisija za nadzor javnih financ parlamentarni nadzornik nad porabo javnih sredstev: »Ta nadzor ne sme biti omejen le na čas preden se ta poraba zgodi, ampak mora videti tudi naprej.« Koalicijska pogodba je dokument, ki ga moramo vzeti resno ter analizirati in narediti tudi projekcijo gibanja javne porabe, ki jo prinaša.

Jožef Horvat je poudaril problem strukturnega primanjkljaja in odlašanje z reformami: »Prejšnja vlada ni imela poguma realizirati strukturnih reform. Na tej vladi je naloga, da pristopi k reformnim ukrepom, ki edini lahko popravijo našo težavo s strukturnim primanjkljajem. Kozmetični popravki ne rešujejo ničesar.«

Aleksander Reberšek je bil ob grožnjah velikega povečanja proračunske porabe in povišanja davkov jasen: »V Novi Sloveniji opozarjamo, da je nedopustno, da bi račun za to ponovno izstavili slovenskim podjetnikom.«

Poslanec Reberšek je koalicijo v zaključku opozoril: »Dragi člani koalicije, glede na vsebino vaše koalicijske pogodbe se boste morali odločiti, kje vzeti za njeno izvedbo. Ali boste uvedli ogromno povišanje davkov, ali boste breme preložili na mlade generacije. Sam na drugi strani predlagam, da se tej koalicijski pogodbi odrečete, ker je glede na ugotovitve fiskalnega sveta za našo državo škodljiva.«