Kongres potrdil prenovo temeljnega programa Nove Slovenije

DELI:
17.11.2019, NSi

»Pri pisanju besedila programa smo šli v korak s časom in podrobneje opredelili tudi področja, ki pred 10-timi leti niso polnila prvih strani časopisov – trajnostni razvoj, digitalizacija, migracije …« je v svojem govoru o temeljnem programu povedal podpredsednik NSi mag. Valentin Hajdinjak in dodal: »S prenovljenim temeljnim programom jasno in odločno povemo, da smo politična sredina, za katero verjamemo, da bo ljudem v Sloveniji zagotovila boljše življenje. Le zmerna in premišljena politika je namreč tista, ki lahko poveže vse zdrave politične sile in prinese širši družbeni dogovor o naši skupni prihodnosti.«

Vsakdo je lahko v program  prispeval svoj košček

Podpredsednik NSi mag. Valentin Hajdinjak je poudaril, da je pri nastanku programa sodeloval širši krog ljudi – od posebne delovne skupine, svetovalcev v poslanski skupini Nove Slovenije do članic in članov – sodelovali ste tudi mnogi izmed vas.

“Osnutek smo predstavljali na osmih regijskih programskih konferencah po Sloveniji, kjer je bil zelo pozitivno sprejet in je dobil široko podporo, imeli pa smo še enomesečno javno razpravo. Znotraj tega procesa je lahko tako vsak prispeval delček v mozaik celote,” je povedal podpredsednik NSi.

Program je zazrt v prihodnost in pozitivističen

Za razliko od dosedanjega temeljnega programa je ta zazrt v prihodnost in pisan pozitivistično. “To pomeni, da nismo pisali proti čemu smo, čemu nasprotujemo, temveč, za kaj se zavzemamo, kaj predstavljamo, kaj nameravamo. Naš pogled je zazrt v prihodnost, se pa pri tem seveda zavedamo tudi preteklosti,” je prepričan Valentin Hajdinjak.

Želi si, da bi si krščanski demokrati prizadevali za še več. “Prevzeti želimo odgovornost za Slovenijo in njene državljane. Izkoristiti moramo vse svoje zmožnosti: ljudi, nadarjenost, raznolikost. Gre za to, da ustvarimo pravičnejšo in boljšo Slovenijo. Vem, da ni vedno lahko, pogosto je boleče in naporno, toda to je naša najplemenitejša dolžnost! Ljudje od nas želijo, da kaj naredimo in da napredujemo. To zahtevajo tako stari kot mladi, kmetje in delavci, upokojenci in študenti. In prav imajo tisti, ki pravijo: »Ne zanašajte se na to, da bo čas delal za vas – raje vi kaj naredite z njim!«,” je še dejal podpredsednik NSi.

V nadaljevanju objavljamo del govora podpredsednika NSi, ki je skozi posamezne točke spregovoril o bistvenih spremembah temeljnega programa NSi.

 

 1. NAŠA IDENTITETA

V predlogu temeljnega programa, ki smo ga poimenovali Za vse ljudi, pravimo, da smo sredinska sodobna krščansko-demokratska stranka za vse ljudi, ki ima ambicijo graditi uspešno Slovenijo, je odprta za novosti in poudarja enotnost v raznolikosti.

Krščanski demokrati imamo Slovenijo vedno v naših srcih, ljudi v naših mislih, prihodnost pa v naših očeh. Politiko oblikujemo za vse ljudi, za njih tudi nosimo odgovornost. In smo blizu ljudem. Medse smo pripravljeni sprejeti vsakogar, ki sprejema naše temeljne vrednote, ne glede na njegovo starost, gmotni položaj, etično ali versko pripadnost, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine. Vsakogar, ki sprejema naše temeljne vrednote.

Pri našem delu nas vodi ljubezen do domovine in ponos na stoletja naše zgodovine, ki je v najsvetlejši luči zasvetila v trenutku slovenske osamosvojitve. Naša vizija je država, ki je varna in polna blaginje. Gradimo državo, kjer bo imel vsak priložnosti za delo in ustvarjanje, državo, v kateri bomo radi in lepo živeli.

Smo stranka prihodnosti in odgovornosti, ki povezuje ljudi, poglede in cilje, vendar razumemo in spoštujemo tudi razlike med nami. Moč skupnosti vidimo v enotnosti in raznolikosti hkrati. Zavedamo se, da smo Slovenci različni, ni pa nobene potrebe, da smo večno razdeljeni. Če namreč premagamo razlike med nami, lahko današnji izzivi že jutri postanejo priložnosti.

 1. JASNE VREDNOTE

V programu smo natančno opredelili vrednote. Te izhajajo iz krščanskega pojmovanja človeka in sveta. Zibelka naše evropske civilizacije sta grška filozofija in rimsko pravo. In najmračnejše obdobje za našo evropsko celino je bilo, ko so nam vladali diktatorji, pravna država pa je bila pregnana.

Državo zato želimo graditi na vrednotah, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost, kakor tudi na načelih enakopravnosti, subsidiarnosti, solidarnosti in odgovornosti.

Vztrajamo na nedotakljivosti človekovega dostojanstva, tudi pri nerojenem in umirajočem človeku. Človeško življenje varujemo od začetka do konca, od spočetja do naravne smrti.

Izpostavljamo svobodo človeka, ki ima pravico do samoodločanja. Vsak je svoboden in je sam odgovoren za razvoj svojega življenja. Svoboda brez odgovornosti namreč ne obstaja.

Zavzemamo se za pravičnost. Ta zahteva, da enake stvari obravnavamo enako in stvari, ki so različne, obravnavamo različno. V pravni državi pomeni pravičnost to, da zakoni za vse veljajo enako.

Človekovo dostojanstvo, svobodo in pravičnost pa lahko zagotovimo le v državi, ki je varna. Ne govorimo zgolj o fizični varnosti, ampak se varno počutimo takrat, ko smo s svojim življenjem zadovoljni. Pri zagotavljanju zadovoljstva v svobodni in pravični družbi pa sta nujni potrebni tudi solidarnost in subsidiarnost.

Braniti želimo krščansko-demokratske vrednote, ki so v svojem bistvu tudi evropske vrednote.

 • IZZIVI NAŠEGA ČASA

V prenovljenem temeljnem programu smo opredelili pet izzivov našega časa:

 • ustvarjalnost,
 • družina in družba,
 • okolje in življenjski prostor,
 • varna in zanesljiva država ter
 • zaupanja vredna Slovenija,

ki smo jih vsebinsko zaokrožili, se z njimi spoprijeli in nanizali tudi odgovore nanje.

 1. USTVARJAlNOST

Zastavljamo si visoke cilje. Če želimo, da naš načrt z visokimi cilji uspe, potrebujemo dober in delujoč vzgojno-izobraževalni sistem s tesno povezavo teorije in prakse ter močno gospodarstvo. Kajti tisto, kar želimo porabiti, moramo najprej zaslužiti. Stavimo na delo, ustvarjalnost in tekmovalnost. V socialno tržnem gospodarstvu, ki je najbolj uspešen gospodarski model na svetu, se mora delo splačati in mora vsak, ki dela polni delovni čas, zaslužiti najmanj toliko, da lahko živi dostojno življenje.

Zagovarjamo pravično obdavčitev, ki je prijazna do delavcev in investicij ter čim bolj enostavna. Podpiramo delavce, podjetnike, samozaposlene in kmetovalce, ki nase prevzemajo odgovornost zase in za druge in tako služijo skupnosti.

Digitalizacija spreminja vse. Temeljito spreminja podobo gospodarstva, politike in družbe. Digitalna revolucija prinaša nove izzive in odpira nove priložnosti. Naš cilj je, da je Slovenija na strani zmagovalcev digitalne revolucije in da izkoristi njene priložnosti za razvojni preboj.

 1. DRUŽINA IN DRUŽBA

Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli. Družine zagotavljajo prihodnost naroda in družbe, zato jih je država dolžna podpirati. Pri tem pa se mora država neprenehoma spraševati, ali dovolj podpira družine. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da demografske spremembe, ki smo jim priča, izzivajo naš družbeni in kulturni red ter spreminjajo naše sobivanje. Vse manj je namreč mladih ljudi in vse več starejših. Od ljudi, ki prihajajo v Slovenijo iz drugih kulturnih okolij, pričakujemo, da bodo v naši deželi spoštovali našo kulturo, jezik in navade, pojmovanje svobode in drugih vrednost. Slovenska kultura je namreč zakladnica ustvarjalnosti slovenskega naroda skozi stoletja in steber naše samozavesti.

 1. OKOLJE IN ŽIVLJENJSKI PROSTOR

Krščanski demokrati se zavedamo, da moramo okolje varovati in ga ohranjati za mlajše generacije in prihodnost. To je naša skupna odgovornost. Gospodarsko rast želimo doseči na trajnosten in pameten način ter jo ločiti od uporabe vse večjih količin naravnih virov. Narave namreč nismo dobili v last, temveč zgolj v upravljanje.

Vsakemu državljanu, zlasti pa družinam z otroki, mora biti dosegljiva realna možnost, da si zagotovi vsaj minimalni življenjski standard v lastnem, najetem stanovanju ali stanovanjski hiši. Država mora pomagati mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema, družba in država pa sta obvezani tudi k temu, da postavita več domov in oskrbovanih stanovanj za ostarele in izboljšata infrastrukturo za paliativno oskrbo.

Močna infrastruktura je predpogoj za enakomeren in skladen regionalni razvoj. Državljanom v vseh delih Slovenije mora biti omogočena prometna, energetska in komunikacijska infrastruktura, oskrba, osnovno izobraževanje, nujna zdravstvena pomoč in druge osnove za življenje in delo.

Slovensko podeželje želimo ohraniti. Čeprav je kmečko delo premalo cenjeno in slabo plačano, morata kmetijstvo in gozdarstvo tudi v prihodnosti zagotavljati dodano vrednost z delovnimi mesti, trajnostno proizvodnjo tudi varne in kakovostne domače hrane, ustrezno porabo surovin ter ohranjanje kulturne krajine.

 1. VARNA IN ZANESLJIVA DRŽAVA

Varnost ne pomeni zgolj fizično varnost, temveč se varno počutimo takrat, ko smo s svojim življenjem zadovoljni. Zato morajo biti osnovna zdravstvena oskrba in preventivni ukrepi dostopni vsem državljanom v času, ko jih potrebujejo, in ne smejo biti zgolj pravica na papirju. Zdravje namreč ne sme biti vprašanje prihodka. Obstoječi zdravstveni sistem ne odgovarja več potrebam sodobne družbe, tako na organizacijski ravni kot tudi glede načina financiranja, zato ga je potrebno posodobiti.

Družba mora zagotoviti, da noben posameznik ali skupina ne bo živel pod mejo socialne varnosti, pri tem pa je potrebno poudariti, da država tudi ne bo dajala miloščine, prav tako pa ne bo omogočala brezplačnega življenja (še posebej delovno sposobnih ljudi) na račun drugih.

Pokojnina mora biti poštena in zadostna. Kdor je vse življenje delal, mora v jeseni življenja živeti dostojno in neodvisno.

Naloga države je, da varuje svoje državljane, ti pa imajo pravico do varnosti. Živeti v Sloveniji mora pomeniti živeti na varnem. Do nasilja in kaznivih dejanj imamo zato ničelno toleranco. Državne meje moramo varovati in nadzirati ter preprečevati ilegalne migracije. Le država lahko namreč odloča, kdo sme vstopiti v našo državo in tu tudi ostati. Kdor želi ostati pri nas, mora spoštovati našo državo, navade in kulturo ter se temu prilagoditi.

Izražamo spoštovanje in podporo pripadnikov varnostnih sil. Ponosni smo na policijo in Slovensko vojsko, ki s svojim delom po svojih najboljših močeh zagotavljata varnost prebivalcem Slovenije. Za nadaljnje zagotavljanje varnosti pa potrebujeta stabilen pritok kadra, ustrezno financiranje, sodobno opremo in ustrezne pravne podlage.

 1. ZAUPANJA VREDNA SLOVENIJA

Želimo državo, ki ji državljani lahko zaupajo. Pravna država je univerzalno načelo in velja za vse. Pri spoštovanju pravne države ne more biti kompromisov. In jih tudi nikoli ne bo. Državljani morajo verjeti, in to upravičeno, da pravosodje deluje, da se pravni red zanesljivo izvaja in da je pravici zadoščeno.

Prizadevamo si, da bi državljani sodelovali v političnih procesih, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje. S tem namreč krepimo demokracijo in utrjujemo dolgoročno stabilnost. Borimo se proti političnemu ekstremizmu levega in desnega političnega pola, prav tako se borimo proti vsem oblikam verskega ekstremizma.

Podpiramo razvoj lokalne samouprave, ustanovitev pokrajin in skladen regionalni razvoj za življenje in delo v vseh delih države. Želimo si, da bi bila Republika Slovenija bolj ambiciozna v Bruslju in na mednarodnem parketu ter bi aktivno zasledovala svoje cilje, pri tem pa okrepila mednarodno in evropsko sodelovanje na politični, gospodarski in kulturni ravni.