KOMISIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANC POZIVA K PRIPRAVI SANACIJSKEGA PROGRAMA V UKC LJUBLJANA

DELI:
07.12.2023, NSi

Svet UKC Ljubljana se je konec oktobra seznanil z izgubo zavoda v višini 29,3 milijona evrov od januarja do avgusta letos. V NSi smo zato zahtevali sklic skupne nujne seje Komisije za nadzor javnih financ in Odbora za zdravstvo, na katerem je vodstvo UKC Ljubljana podalo odgovore, zakaj takšna izguba, svoj pogled pa so predstavili tudi ZZZS in Ministrstvo za zdravje.

»To je znak za alarm. Kot poudarjamo v NSi – ključni problem slovenskega zdravstva je slabo in neučinkovito upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. Najvišji delež prihodkov UKC Ljubljana izhaja iz programov »akutne bolnišnične obravnave«. Podatki ZZZS kažejo, da je v prvi polovici letošnjega leta UKC Ljubljana iz tega naslova beležil prihodke v višini 306 milijonov evrov. To je za desetino več kot lani in za tretjino več kot v istem obdobju leta 2019. Kar pa je ključno: UKC Ljubljana je za več denarja opravil manj storitev,« je v uvodu razloge za sklic seje predstavila Iva Dimic.

Jernej Vrtovec je direktorju UKC Ljubljana zastavil vrsto vprašanj o spornih javnih naročilih, o katerih so pisali mediji in niso dobili odgovorov, ter dodal: »Napovedujem, da bomo v bodoče sprejeli sklep za splošno revizijo nabav v UKC Ljubljana, ki bi jo opravilo Računsko sodišče. Prav bi bilo, da bi se Računsko sodišče januarja lotilo vseh nabav in vodenja procesov javnih naročil za obdobje dveh let. Preveč denarja namenimo za slovensko zdravstvo, da bi v medijih brali, kar beremo zdaj.«

Janez Cigler Kralj se je v razpravi oprl na predlog NSi, da se na enem izmed javnih zavodov pilotno preizkusi model upravljanja po načelih gospodarskih družb, a z nepridobitnim delovanjem: »Pravna oblika javni zavod ni primerna za opravljanje tako zahtevnih nalog, kot jih ima UKC Ljubljana in druge bolnišnice. Ker je prezapletena, ker se sistem odgovornosti in pravic izgubi, ker direktorju ne omogoča niti dovoljšnega vpliva na organizacijo dela. Če nimamo dobrega upravljanja, je potem rezultat slab.«

Direktor UKC Ljubljana dr. Marko Jug je opisal, zakaj prihaja do neustreznega izvajanja javnih naročil: »Ljudje so žal ugotovili mehanizme, da samo z majhnim zaviranjem procesov prej ali slej pripeljejo nek projekt v kritično fazo. Ker gre za zdravstvo, se začne to prej ali slej poznati na pacientih. Izkoriščanje tega sistema privede v možnost, da potem naenkrat zmanjka časa in je treba reševati situacije v zelo hitrih postopkih, ki so bistveno manj transparentni. To lahko rešujemo samo z ljudmi, od najvišjega do najnižjega, ki so vredni spoštovanja in imajo integriteto.«

Jožef Horvat je izpostavil: »Direktor dr. Jug, ki ima zelo težko delo, je povedal, da ima UKC Ljubljana težave s poslovanjem. Mi smo tu, da pomagamo. Upamo pa, da vas sliši tudi izvršilna veja oblasti, ki pripravlja zakonodajo.«

Na koncu je Komisija za nadzor javnih financ sprejela sklepe, s katerimi je Ministrstvo za zdravje pozvala, naj jo seznani z analizo vzrokov za nastalo izgubo v UKC Ljubljana, in naj naroči celovito neodvisno revizijo poslovanja UKC Ljubljana, ki naj pregleda tudi odhodkovno stran. Komisija za nadzor javnih financ in odbor za zdravstvo sta Svet UKC Ljubljana pozvala, da na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani. Sprejet je bil tudi predlog, da naj UKC Ljubljana do vzpostavitve pozitivnega poslovanja letno poroča komisiji in odboru o izsledkih obveznih revizij poslovanja UKC Ljubljana. Komisija za nadzor javnih financ pa je pozvala še Računsko sodišče, naj do vzpostavitve pozitivnega poslovanja izvaja letni nadzor nad poslovanjem UKC Ljubljana.

SPREJETI SKLEPI NA KNJF:

  1. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Ministrstvo za zdravje, da ju seznani z analizo vzrokov za nastalo izgubo v UKC Ljubljana.
  2. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Ministrstvo za zdravje, naj naroči celovito neodvisno revizijo poslovanja UKC Ljubljana, ki naj pregleda tudi odhodkovno stran.
  3. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Svet UKC Ljubljana, da na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.
  4. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Računsko sodišče, naj do vzpostavitve pozitivnega poslovanja izvaja letni nadzor nad poslovanjem UKC Ljubljana.
  5. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo sta se na podlagi Poročila z dne 17. 11. 2023 in obrazložitve generalnega direktorja UKC Ljubljana dr. Marka Juga seznanila z analizo vzrokov za nastalo izgubo v obdobju 1-8/2023.
  6. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo predlagata UKC Ljubljana, da do vzpostavitve pozitivnega poslovanja letno poroča Komisiji in Odboru o izsledkih obveznih revizij poslovanja UKC Ljubljana.