Komentar: Ali so živali čuteča bitja?

DELI:
07.02.2020, NSi

V slovenskem parlamentu smo razpravljali že o marsičem. Zato ne preseneča, da so se zadnje mesece nekateri poslanci aktivno ukvarjali z vprašanjem: »Ali so živali čuteča bitja ali ne?«. Za Novo Slovenijo to ni vprašanje, saj že ves čas, vemo, da živali čutijo. So vesele, žalostne, na lastnika navezane, za njim celo žalujejo. Po novem pa parlamentarna večina želi, da se to vpiše tudi v stvarno-pravni zakonik. Ureditev, ki bi zabrisala razliko med človekom in živaljo, je nevarna.

Zapisa živali kot čutečih bitij v stvarno-pravni zakonik nisem podprl. Ocenjujem, da v Sloveniji ne potrebujemo povsem prazne določbe, ki odgovarja na vprašanje, kako živali doživljajo in čutijo. Ta zapis (vsaj za zdaj) nima prav nobenega pravnega učinka. Ta prizadevanja zgolj potrjujejo že znano dejstvo, da smo povsem pozabili na zdravo kmečko pamet.

Vprašanje »čutečnosti« in varovanja živali krovno ureja Zakon o zaščiti živali. 341. člen Kazenskega zakonika pa za mučenje živali predpisuje tudi do 3 leta zapora. Poleg tega ustava določa varstvo živali pred mučenjem.

V NSi podpiramo morebitno zaostritev določb, ki zaostrujejo kazni za mučitelje živali in njihov bolj učinkovit pregon. Skrbi pa nas namera predlagateljev, saj tovrstni zapisi ne smejo iti v škodo kmetijstva. Kaj lahko se zgodi, da se bomo čez nekaj let v Sloveniji ukvarjali z vprašanjem, če kmetje v hlevu še lahko gojijo govedo, perutnino in drobnico ali je to napad na »čutečnost« živali. Mogoče bomo priča še večjemu številu aktivističnih akcij, ko skupina veganov vdre na zasebna kmetijska posestva in kmetu prepove vstop v njegov hlev. V Novi Sloveniji želimo ohranjati naše podeželje in še naprej se bomo borili za ohranjanje našega, tradicionalnega načina življenja.

O smiselnosti in zdravi pameti takšnega zapisa, pa si mnenje lahko ustvari bralec sam, zato novo določbo stvarno-pravnega zakonika izpisujem v celoti.

  1. a člen

»(1) Živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja. Njihovo zaščito urejajo posebni zakoni.

 (2) Zanje se uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo premičnine, če zakon ne določa drugače.«

 

Blaž Pavlin

Poslanec DZ RS