Ko vas Levica pelje žejne čez vodo

DELI:
26.01.2019, NSi

Želim se odvaditi uporabe očitka »Saj sem ti rekel!« V osebnih odnosih je nekonstruktiven, ne pripomore k dobremu in ne reši ničesar. Ob zadnjih pozivih sindikatov, predvsem največjega, glede težav prejemnikov (povišane) minimalne plače pa v jezi vsak dan glasno ponavljam ravno to: Kaj smo vam rekli? Na kaj smo opozarjali? Se nam niste posmehovali, ko smo vse to izpostavljali? Seveda, ampak šlo je za nekaj drugega, za boj za prestiž in zasluge.

Zdaj se je slika obrnila: prejemniki višje minimalne plače bodo plačali več dohodnine, ker bodo presegli znesek najvišje olajšave za tiste z najnižjimi dohodki, so ugotovili sindikati. Prejeli bodo tudi nižje otroške dodatke, več bodo plačali za vrtec, subvencije se jim bodo znižale. Rezultat: v žepu jim ne bo ostalo skoraj nič več denarja, kot pred povišanjem minimalne plače.

Tri stvari velja izpostaviti ob tem aktualnem dogajanju:

  1. Neto plače v Sloveniji so prenizke. Vse, ne le minimalne. Ugotovimo lahko, da o tem obstaja celo soglasje. Tudi zaradi tega se mladi množično odločajo za odhod v tujino. Dobro izobraženi in sposobni bodo nekajkrat bolje plačani, kot bi bili na primerljivih delovnih mestih pri nas. NSi je zaradi tega že nekajkrat predlagala rešitve, ki bi povišale neto plače in obenem ne bi dodatno obremenile delodajalcev: povišanje dohodninske olajšave in hkrati uvedba socialnega copatka (spodnja prispevčna olajšava) ter razvojne kapice (zgornja prispevčna olajšava). To bi omogočilo, da bi zaposlenim ostalo več denarja, posledično bi lahko več trošili, kar bi gotovo pozitivno vplivalo na celotno gospodarstvo.
  2. V Sloveniji še vedno velja, da ni važno kaj se predlaga, ampak kdo to predlaga. Žal se ta praksa nadaljuje tudi v novem sklicu parlamenta. To je težko razumeti, saj vendar vsi živimo v isti državi in naj bi delali za to, da se bo razvijala, bo uspešna in da bo tu lepo živeti. V resnici je velikokrat precej drugače. Stranka Levica odlično izkorišča svoj položaj tistega, ki zagotavlja nujno potrebne glasove manjšinski vladi obenem pa ima zaradi tega tudi nesorazmerno veliko politično moč. Sprejeti zakon o minimalni plači so uspeli predstaviti kot najboljšo in najplemenitejšo rešitev. Ko smo jih v NSi opozarjali na številne neželene stranske učinke te poteze, so celo začeli širiti propagando, da smo proti povišanju plač. Ni jim uspelo. Nova Slovenija je stranka, ki se vedno bori za normalnost, za razvoj in deluje povezovalno. Vedno več ljudi to spoznava kot pravo pot za prihodnost naše države.
  3. Slovenci imamo veliko težav zaradi zapletene in prepletene socialne in družinske politike. Do težave, ki jo tukaj opisujemo, je prišlo predvsem zaradi tega. NSi ima tudi tu že pripravljene konkretne rešitve: ločiti je potrebno družinsko politiko od socialne. Vsaka ima svoje cilje, ki jih je ob današnjem nepreglednem sistemu nemogoče doseči. Vsak otrok naj dobi enak znesek univerzalnega temeljnega dohodka za otroke, razmisliti velja tudi o enaki ceni vrtca. Z ukrepi socialne politike pa pomagajmo tistim, ki zase ne morejo poskrbeti in so najšibkejši.

Vem, da je všečna govorica nekaterih privlačna. Vem, da mnogi nasedejo in se pustijo zvabiti na limanice. Vem pa tudi, da ljudje znajo uporabljati svojo glavo in vidijo, kdo misli resno. In NSi misli resno.

Janez Cigler Kralj,
predsednik Združenja delavcev NSi