KLUB ŽUPANOV IN SVETNIKOV NSi IZVOLIL NOVO VODSTVO IN OPOZORIL NA TEŽAVEN POLOŽAJ OBČIN

DELI:
17.02.2023, NSi

Na Polzeli je včeraj potekala letna konferenca Kluba županov in svetnikov NSi, ki ga vodi župan Svete Trojice David Klobasa. Kot je dejal, želijo v klubu, ki združuje župane in svetnike iz vse Slovenije, krepiti in prenašati dobre prakse uspešnih občin, ki želijo razvijati lokalno infrastrukturo in izboljševati življenje ljudi. »Tudi v novem mandatu bomo spodbujali proaktivnost in operativnost županov in občinskih svetnikov,« je še dodal Klobasa.

Na dogodku so poleg številnih županj in županov ter občinskih svetnic in svetnikov iz vrst NSi sodelovali tudi člani vodstva NSi, na čelu s predsednikom Matejem Toninom. V okviru letne konference je potekala tudi okrogla miza z naslovom Strateško upravljanje občin in državni projekti v odnosu do lokalnih skupnosti, na kateri so sodelovali predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, sekretarka Državnega sveta RS mag. Monika Kirbiš Rojs, župan Velike Polane mag. Damijan Jaklin in župan Kamnika Matej Slapar.

Sodelujoči na okrogli mizi so izpostavili težaven položaj občin, ki so v primežu omejenih financ na eni strani in številnih zadolžitev, ki jih morajo izvajati, na drugi strani. Drug problem pa so številni predpisi in počasno delovanje državnih organov, ki zlasti na področju načrtovanja in urejanja prostora ovirajo hiter razvoj občin oziroma slovenske lokalne samouprave.

Predsednik NSi Matej Tonin je v nagovoru poudaril, da vidi dragocenost delovanja kluba predvsem v tem, da slednji obravnava problematiko in predloge razvoja lokalne samouprave z vidika programa Nove Slovenije, svoje mnenje pa posreduje poslanski skupini NSi in drugim organom stranke ter pomaga pri uveljavitvi njene politike v lokalni samoupravi in preko kluba uveljavlja svoje interese v organih lokalne skupnosti s ciljem doseganja partnerstva, regionalizma in večje fleksibilnosti.

»Za NSi je ključni cilj, da bi zgradili Slovenijo, kjer ne bi bilo pomembno, v katerem delu države si rojen, vse državljanke in državljani pa bi imeli enake možnosti. Občine so tiste institucije, ki so doslej najbolj učinkovito odpravljale regionalne razlike oziroma vzpostavljale enake možnosti. Županje in župani veste, kako pomembna je preudarna uporaba denarja in zato dobro razmislite, kako in za kaj ga boste uporabili,« je dejal Tonin in napovedal, da si bo NSi tudi v opoziciji prizadevala za to, da se bodo sredstva za lokalne skupnosti še naprej povečevala. »Povprečnina ni takšna, kot bi morala biti glede na potrebe in dodeljena slovenskim občinam,« je še opozoril.

Pokrajine so pot k dodatnemu razvoju Slovenije

Kot drugi ključni cilj je izpostavil ustanovitev pokrajin, saj bomo po njegovi oceni tako s še hitrejšimi razvojnimi koraki stopali naprej, da se bodo razlike v državi zmanjševale. »Centri moči v Ljubljani so zelo nezainteresirani, da bi del te moči delili s petimi, šestimi, morda dvanajstimi. Prepričan sem, da bodo vložili vse napore, da do realizacije teh pokrajin ne pride. Zato pozdravljam potezo predsednika državnega sveta, ki je zgolj potegnil ročno zavoro zaradi tega, da ne bi imela sedanja koalicija razloga, da v samem štartu zavrne predlog pokrajinske zakonodaje,« je dejal predsednik NSi in zbranim obljubil, da bodo v poslanski skupini NSi vedno imeli zaveznika, ki jim bo pomagal pri prizadevanjih, da bo življenje v občinah lepše in boljše.

Letošnja konferenca je bila tudi volilne narave. Za predsednika kluba je bil ponovno izvoljen David Klobasa, podpredsednika pa sta postala Mojca Sojar in Miha Horvat. V Upravni odbor kluba, ki ga poleg vseh izvoljenih županov NSi sestavlja še 6 članov iz vrst svetnikov, so bili za obdobje štirih let izvoljeni naslednji svetniki in svetnice: Anton Harej, Miha Horvat, Anita Jodl, Zoran Košič, Cirila Lavbič in Mojca Sojar.