Kdo bo prevzel odgovornost za neizvajanje zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb?

DELI:
20.11.2018, NSi

Poslanec NSi Jernej Vrtovec je ministrico za pravosodje spraševal o zakonu o prekinitvi postopkov proti družbenikov izbrisanih družb.

Zakon določa prekinitev vseh sodnih postopkov začetih na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, ali Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v katerih upniki izbrisanih družb uveljavljajo svoje zahtevke zoper družbenike takih družb ali njihove pravne naslednike. Prekinitev traja do odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekič proti Sloveniji.

Zakon pa v 2. odstavku 1. člena zavezuje sodišča, ali druge organe, ki vodijo te postopke, da v 30 dneh od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti izdajo sklepe o prekinitvi postopkov.

»V NSi pa žal ugotavljamo, da je bil v roku 30 dni po uveljavitvi zakona po uradni dolžnosti izdan samo en sklep. Vsi ostali sklepi o prekinitvi postopkov pa so bili izdani šele na podlagi zahtevka, torej z veliko zamudo. Številne stranke so za mnenje glede na neizvajanje zakona zaprosile tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Čudimo se odgovoru predsednika Vrhovnega sodišča, saj je predlagal, da ti upravičenci, kot stranke v postopku, aktivno sodelujejo in tudi same podajajo predloge sodiščem, da izdajo sklepe o prekinitvi postopkov,« je povedal poslanec NSi.

Dodal je, da takšnega postopanja v NSi ne moremo sprejeti, zato je ministrico vprašal: »Kdo bo prevzel odgovornost za očitno neizvajanje Zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb? Zakaj sodišča, ki te postopke vodijo, postopajo različno oziroma sklepov ne izdajajo po uradni dolžnosti tako kot jih zavezuje tudi sam zakon? Zakaj torej takšna pasivnost sodišč in prepuščanje in iniciative za prekinitev postopkov strankam kot ustanoviteljem oziroma družbenikom kapitalskih družb na katere je bil ex lege opravljen prenos obveznosti izbrisanih družb.«

Celotno poslansko vprašanje in odgovor ministrice za pravosodje je na voljo TUKAJ.