KANDIDAT ZA MINISTRA JERNEJ VRTOVEC: PROTI LOBIJEM SEM SE BORIL ŽE KOT POSLANEC, NA MINISTRSTVU NE BO NIČ DRUGAČE

DELI:
14.03.2020, NSi

 

»Moto mojega ministrovanja bo: infrastruktura po meri ljudi. Infrastrukturo želim približati ljudem in jo narediti dostopno in uporabno. To si naši ljudje zaslužijo, ne glede na to, kje prebivajo,« je na zaslišanju na odboru za okolje in infrastrukturo povedal ministrski kandidat Jernej Vrtovec.

Dejal je, da politiko jemlje kot poslanstvo, da skuša narediti nekaj dobrega za družbo. »To je moja dolžnost. Zato se tudi tokrat nisem izogibal odgovornosti in sem kljub zelo zahtevnemu resorju sprejel kandidaturo za ministra za infrastrukturo. Na ministrstvu želim pospešiti obstoječe investicije v infrastrukturi ter jim dodati nove infrastrukturne investicije. Javni potniški promet mora biti privlačen in cenovno ugoden, pospešiti pa moramo tudi modernizacijo železniške infrastrukture,« je dejal bodoči minister.

Zeleni dogovor moramo izpolniti

Napovedal je, da bo velik poudarek dal Zelenemu dogovoru. »Proces razogljičenja se dotika prav vsakogar. To delamo zlasti zato, ker je to nujno za ohranitev našega planet, ker smo to dolžni sebi in našim otrokom. Zeleni dogovor moramo torej izpolniti, a ne na način, da se poslabša standard ljudi,« je dejal in dodal:

»Zastavili smo visoke cilje na ključnih politikah, s katerimi želimo ambiciozno zmanjšati izpuste v prometu in stopiti korak bližje zeleni prihodnosti. Spodbujali bomo trajnostne načine mobilnosti. Če želimo, da bodo ljudje dejansko uporabljali električne avtomobile, potem moramo prilagoditi zlasti infrastrukturo. Tu moramo storiti korak naprej.«

 Pospešiti modernizacijo in novogradnje železniške infrastrukture

V ospredje želi z ekipo postavili dva cilja: infrastruktura in prometne storitve glede na potrebe uporabnikov in razvoj prometnih storitev s poudarkom na zmanjševanju različnih onesnaževal.  »Ena izmed moji prioritet bo izboljšanje in prenovitev železniške infrastrukture. Pospešiti moramo modernizacijo in novogradnje železniške infrastrukture, povečati naložbe v izboljšanje infrastrukture javnega potniškega prometa in zmanjšati prometne zastoje. Prioriteta bo vzpostaviti pogoje, da bi se ljudi več odločali za vožnjo z vlakom, namesto z osebnimi avtomobili, da bodo tako potovali ceneje in hitreje. To smo jim dolžni omogočiti,« je poudaril Jernej Vrtovec in dodal, da je potrebno zagotoviti pogoje, da bo vse več in več uporabnikov, ki dnevno migrirajo v Ljubljano, uporabljajo železnico. Zato bodo na ministrstvu povečati frekvenco vlakov  v vseh smereh in povečati prepustnost postaje Ljubljana in priključnih prog.

Na avtocestah bomo več delali ponoči, uvedli bomo e-vinjete

A v središču ne bo le železniški sistem ampak tudi ceste, kjer je po njegovem mnenju potrebno izboljšati stanje vozišč. Pri pripravi in izvedbi projektov bodo sledili načelu ekonomičnosti.

Eden največjih izzivov na avtocestnem sistemu bo izboljšanje pretočnosti avtocest. »Zato bomo na avtocestah več delali ponoči in tako zagotovili, da bodo dela tudi prej končana. Posledično bodo s tem tudi manjši zastoji in s tem tudi manjša obremenitev okolja,« je napovedal poslanec NSi.

Napovedal je tudi uvedbo e-vinjete. »Vsak jo bo lahko kupil preko mobilne aplikacije in vpisal registrsko številko avtomobila. S tem bomo namreč privarčevali dovolj denarja, da se bo vinjeta lahko pocenila. Če to deluje v sosednjih državah, potem bo moralo delovati tudi pri nas,« je bil jasen.

Smo dovolj bogati, da Korošcem in Belokranjcem omogočimo normalno mobilnost

Zagotovil je, da bo izgradnja 3. razvojne osi (jug in sever) po pomembno prispevala k skladnemu regionalnemu razvoju. »Izgradnja tretje razvojni osi je prioriteta. Smo dovolj bogata država, da Korošcem in Belokranjcem omogočimo normalno mobilnost Vmesnem obdobju, ko dela potekajo, lahko preučimo še kakšno možnost, če je morda cenejša in bolj sprejemljiva za okolje in prebivalce. Toda ne v škodo časovnemu poteku gradnje,« je poudaril Jernej Vrtovec.

Prepričan je tudi, da je z gradnjo drugega tira treba nadaljevati. »A poudarjam, gradimo pametno, ker gre za naš denar. Drugega tira ne gradimo za lobije in omrežja, ampak za državljane!« je bil jasen bodoči minister.

Ne bom dopuščal, da denar izgine

Zavzel se je tudi za to, da mora biti slovenska energetika pametna, zelena, varna, samozadostna in konkurenčna. Zato bo ključna izdelava akcijskih načrtov razvoja elektroenergetskih omrežij, e-mobilnosti, uporaba alternativnih virov ogrevanja, obnovljivih virov energije in hranilnikov električne energije.

Za konec je še dodal, da bi bil naiven, če bi trdil, da lobijev ni. »So! A proti njim sem se boril že kot vodja parlamentarne preiskovalne komisije o DUTB in to nameravam početi tudi na ministrstvu za infrastrukturo,« je poudaril in dodal: »Vsak evro, ki neupravičeno izgine v zasebne žepe posameznikov, pomeni slabše ceste, slabše železnice, manjšo prometno varnost, dražje energetske projekte. Tega kot minister ne bom dopuščal!«

Pristojni parlamentarni odbor je z 11 glasovi ZA in 7 PROTI Jerneja Vrtovca potrdil kot ustreznega  kandidata za ministra za infrastrukturo.