KANDIDAT ZA MINISTRA JANEZ CIGLER KRALJ: SISTEM SOCIALE ŽELIM NAREDITI BOLJ ŽIVLJENJSKI

DELI:
14.03.2020, NSi

»Ključni cilj, ki ga hočem z ekipo uresničiti je, da naredimo sistem bolj življenjski. Družba se hitro spreminja, bojim pa se, da se ministrstvo temu prepočasi prilagaja. Veliko procesov v našem življenju in delu se digitalizira, povezuje, poenostavlja in postaja bolj prijazno uporabnikom. To je tudi moj cilj: postaviti moderen, življenjski sistem,« je na današnjem zaslišanju pred odborom za delo povedal ministrski kandidat Janez Cigler Kralj.

V svoji predstavitvi pred odborom  je kandidat za ministra poudaril, da trdno verjame v socialni dialog in da njegova ekipa vsem socialnim partnerjem ponuja roko.

Sistem moramo približati ljudem

Dejal je, da je hvaležen za priložnost, da javno predstavi svoj načrt dela na področju ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. »Želim postaviti jasne prioritete dela, saj bo časa za ukrepe malo. Sistem moramo približati ljudem, ki ga uporabljajo. Izkoristili bomo sodobno tehnologijo za to, da olajšamo življenje državljanom. V 21. stoletju je namreč težko razumeti, da ob vložitvi vlog za pravice iz javnih sredstev ljudje ne vedno, ali bodo to pravico prejeli. Ključni proces bo debirokratizacija,« je prepričan kandidat za ministra za delo.

Zakonodaja je preobsežna in nerazumljiva

Poudaril je, da bodo ključne prioritete njegovega mandata: bolj moderen in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.

»V Sloveniji zadnja leta beležimo rekordno zaposlenost, obenem pa nelogično  rekordno število prejemnikov denarne socialne pomoči. Socialna politika je premalo učinkovita, saj je nepregledno prepletena z družinsko in ostalimi politikami. Zakonodaja je preobsežna in nerazumljiva, celoten sistem pa zaradi tega popolnoma neživljenjski. Sistem moramo približati ljudem, ki ga res potrebujejo,« je opozoril Janez Cigler Kralj.

Prepričan je, da so plače v Sloveniji preobremenjene z davki in prispevki, neto plače so zato prenizke in v Sloveniji se zato ne splača delati. Razlika med socialnimi pomočmi in minimalno plačo pa premajhna. »Ni pravično, da je razlika v dohodku med štiričlansko družino, kjer sta starša prejemnika minimalne plače in enako družino, kjer nobeden od staršev ne dela, le okoli 280 evrov. To vodi k zlorabam sistema socialnih pomoči, ki jih hočemo preprečiti,« je dejal.

Politika je dolžna poiskati rešitve za boljšo oskrbo starejših

Slovenija se stara, kar pomeni večje stroške za pokojninski in zdravstveni sistem ter sistem dolgotrajne oskrbe. »Politika je zato dolžna poiskati rešitve, ki bodo omogočile delovanje teh sistemov tudi v okviru napovedanih in neizogibnih sprememb. Področja oskrbe starejših se bomo lotili z dokončanjem domov za starejše v Vrtojbi in Osilnici, kar bo prineslo skupaj okoli 650 postelj, poleg tega pa smo se dogovorili za izgradnjo še vsaj petih novih domov za starejše po vsej Sloveniji. Za dobrobit starejših pa želimo skrbeti predvsem skozi programe na področju aktivnega staranja, življenja z demenco in razvoj mreže dnevnih centrov v Sloveniji,« je izpostavil Janez Cigler Kralj.

Brezplačni vrtec za drugega otroka in olajšanje možnosti dela od doma

Okrepiti želi tudi družinsko politiko. »Ponovno bomo uvedli brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec. Omogočiti hočemo še boljše možnosti za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. V mislih imam predvsem olajšanje dela od doma in uvedbo oskrbovalnega dopusta,« je še dejal kandidat za ministra.

Otroški dodatek bi po njegovem mnenju moral biti predvsem ukrep družinske, ne pa socialne politike. »V tej luči bomo nadaljevali z analizo sedanjega sistema otroškega in postopki za spremembo sistema otroških dodatkov. Sistem otroškega dodatka namreč ni pravičen, saj zneski varirajo od nekaj evrov do preko 120 evrov na otroka. Zato bomo napravili vse, da ga spremenimo v smer večje univerzalnosti pravice,« je še dejal Janez Cigler Kralj.

Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Njegovo predstavitev je podprlo devet članov odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, proti pa jih je bilo osem.