KANAL C0 SE GRADI BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA TER OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA

DELI:
17.04.2023, NSi

»Trasa kanala C0 je speljana prek vodonosnika na območju Ljubljanskega polja, ki je vir pitne vode za 330.000 prebivalcev. Iz istega vodonosnika se napaja vodarna Kleče, ki mestnemu sistemu zagotavlja več kot polovico pitne vode,« je v uvodnem nastopu na seji državnega zbora izpostavil poslanec Aleksander Reberšek.

Trasa povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana poteka od vzhodne obvoznice do čistilne naprave Brod v skupni dolžini 12,1 km

Poslanec Aleksander Reberšek je v sklopu vprašanja predsedniku vlade glede njegovega mnenja o gradnji kanala C0  spomnil, da se bo v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« zgradilo dodatnih 130 kilometrov kanalizacijskega omrežja in nanj priključilo gospodinjstva z več kot 22.000 prebivalci. Na novo se bo zgradilo dobrih 100 kilometrov kanalizacije v Ljubljani (17.500 prebivalcev), 22 kilometrov v občini Medvode (3.600 prebivalcev) in 9 kilometrov v občini Vodice (1.100 prebivalcev).

»Pri gradnji se ne spoštuje lastninskih pravic, inšpekcijske službe se na prijave ne odzivajo. Krši se ustavna pravica do čiste pitne vode in kar je najhujše, tepta se človekove pravice. Vsi smo videli posnetke, kaj je počela policija in pa varnostna služba župana Jankovića. Kako se pretepa ljudi, ki so na svoji zemlji in se borijo za čisto pitno vodo. Nekateri lahko gradijo v tej državi brez dovoljenj, pretepajo ljudi, za nagrado pa, ker so na pravi politični strani, jim odpišemo še vse dolgove. Navadnim ljudem pa ostane s fekalijami onesnažena pitna voda. In to brez »happy enda«. V preteklem tednu je v državnem zboru predstavnica ministrstva za naravne vire in prostor na jasno in glasno vprašanje ali ima projekt kanal C0 okoljevarstveno soglasje, odgovorila, da okoljevarstvenega soglasja nima. Projekt prav tako nima gradbenega dovoljenja. Samo vi in vaša Vlada lahko ustavite to norost,« je predsednika vlade pozval poslanec Reberšek.

Odgovor predsednika vlade si preberite tukaj: MAGNETOGRAM, odgovor PV, AR