KAKO OBRNITI NEGATIVNI TREND SLOVENSKEGA KMETIJSTVA?

DELI:
30.09.2020, NSi

Poslanka Iva Dimic in predsednik Kmečke zveze NSi Janez Beja sta na novinarski konferenci spregovorila o stanju kmetijstva v Sloveniji in izpostavila najbolj pereča vprašanja in dileme, pred katere je postavljena slovenska kmetijska politika.

»Slovensko podeželje se sooča z velikimi izzivi, saj se  v povprečju vsak dan zapreta kar dve kmetiji. To zagotovo ni spodbuden podatek. Namesto, da bi se sledilo pripravi okolja za izboljšanje položaja kmetijstva, se sektor kmetijstva žal še izdatno krči, kar občutijo tudi potrošniki, saj ponudbe kakovostne domače hrane primanjkuje,« je na novinarski konferenci dejal poslanka Iva Dimic.

Poudarila je, da hkrati spreminja tudi evropska kmetijska politika in pričakovati je, da se bo posledično spremenila tudi kmetijska politika v Sloveniji. »Upamo, da bo Slovenija z naslednjo finančno perspektivo 2021-2027 ostala neto prejemnica in bo s svojimi programi še naprej omogočala obdelano podeželje in kmečko življenje na hribovskih kmetijah,« je dejala.

Mladim je treba zagotoviti pogoje, da bodo z delom na kmetiji preživljali svoje družine

Prepričana je, da je v slovenskem kmetijstvu potrebno zaustaviti negativne trende staranja kmečkega prebivalstva in vse moči, znanje in zakone usmeriti v smer pomlajevanja starostne strukture kmetov. »V NSi smo že večkrat izpostavili vidik ne dodeljevanja štipendij za poklic kmeta. Le ta je zaradi nekonkurenčnih pogojev, katerim so  izpostavljeni mladi kmetje v primerjavi z vrstniki v drugih poklicih, povsem nezanimiv. Izboljšanje položaja in večje zanimanja za opravljanje kmetijske dejavnosti je mogoče le, če zagotovimo mladim, ki so zainteresirani za prevzem kmetije in s tem kmetijske dejavnosti, da bodo lahko s svojim delom na kmetiji preživljali svoje družine in tudi imeli nekaj prostega časa za družino,« je dejala poslanka NSi.

Za ohranjanje poseljenosti podeželja in pridelave zdrave hrane je namreč obstoj družinskih kmetij izredno pomemben. Urediti pa bo potrebno status dopolnilnih dejavnosti in prve predelave kmečkih pridelkov, kar bi zelo povečalo konkurenčnost slovenskih kmetov in večjo dostopnost lokalno pridelane hrane.

Poslanka Iva Dimic je izpostavila tudi prizadevanje NSi, da se uvede gospodinjski dodatek, ki bi bil namenjen vsem starejšim ženskam nad 65 let, ki imajo nizke pokojnine in z varstvenim dodatkom ne presegajo 525 evrov prihodkov. »Zadovoljna pa sem, da je minister Janez Cigler Kralj prisluhnil vsem kmetom, ki so bili desetletja diskriminirani in so kljub vplačanim prispevkom za večji obseg pravic, prejemali nižje pokojnine. Sedaj se je ta krivica po dolgih letih končno odpravila,« je še dodala.

Slovenski kmet nima več pravice do kmetovanja

»V kmetijstvu se približujemo letom po prvi svetovni vojni. Prišlo smo do zelo nezavidljivega položaja, lahko bi rekli, da smo prišli do dna. Slovenski kmet nima več niti pravice do kmetovanja, saj nam z vseh strani grenijo vsakodnevno življenje in delo,« je bil kritičen predsednik Kmečke zveze NSi Janez Beja.

Dodal je, da je zaradi težjih razmer pridelovanja na hribovitih območjih in opuščanja kmetovanja na manjših kmetijah čedalje več slovenske zemlje zarašča z gozdovi. Stopnja samooskrbe s hrano pada, kmetijska politika pa je premalo usmerjena v reševanje težav malih kmetov. Opozoril pa je tudi na vedno več takih, ki so si prisiljeni zastaviti vprašati, ali se jim sploh še splača vztrajati in kmetovati.

Poudaril je nekatere stvari, ki jih je Kmečka zveza NSi in Kmečko društvo NSi v iztekajočem mandatu doseglo. »S pomočjo ustavnega sodišča smo ovrgli zakon o davku na nepremičnine, za katerega tudi osebno ocenjujem, da je bil zelo škodljiv in bi pripomogel k dodatnemu ugašanju kmetij. Lahko smo ponosni tudi na zaustavitev apetitov po nenormalnem dvigu davka na katastrski dohodek, ki ga je želela izsiliti še Cerarjeva vlada. Čeprav so želeli pri gozdovih KD dvigniti tudi do 1000%, smo se uspeli izpogajati na približno 260% , a tudi to je še vedno zelo visoko povišanje in kliče po nadaljnjem pogajanju,« je poudaril Janez Beja.

Še naprej bomo delali za boljši položaj slovenskega kmeta

Kmečko društvo Nove Slovenije je doseglo tudi velik dosežek pri zakonu o gozdovih, kjer so lastnike razbremenili odgovornosti za aktivnosti sprehajalcev, pohodnikov in motoristov po njihovih gozdovih.

Prioritete Kmečkega društva Nova Slovenija bodo tudi v prihodnje delali vse za to, da bo slovenski kmet imel boljše pogoje za svoje delo. »Nujno je izpogajati pošteno prehransko verigo in sledljivost od vil do vilic. Tako nesramno nizkih cen govejega mesa kmetje enostavno ne moremo in tudi ne smemo dopustiti. Nemudoma moramo zmanjšati tudi stalež divjih zveri ter zmanjšati število divjadi – predvsem divjega prašiča in jelena,« je prepričan Janez Beje, ki je ob koncu novinarske konference povabil vse člane KGZS naj gredo na nedeljske volitve»Ker verjamemo, da do sprememb v kmetijski politiki lahko pride le z odločnim, vztrajnim in poštenim delom za dobrobit slovenskih kmetov, vas vabim, da na volitvah podprete kandidate Kmečkega društva Nova Slovenija,« je dejal.