JOŽEF HORVAT: V NSi SMO PRISLUHNILI MNOGIM IN ZATO S ŠTEVILNIMI REŠITVAMI IZBOLJŠALI #PKP1

DELI:
28.04.2020, NSi

»Vlada se je zelo premišljeno lotila priprave zakonodaje pomoči paketov za državljanke in gospodarstvo. In kar je posebej pohvalno je to, da je vključila praktično vse možne deležnike. Tako delodajalske organizacije, zbornice, sindikate in seveda najprej tudi si okrog sebe oziroma za pomoč postavila, imenovala posvetovalno skupino,« je glede novele »protikorona paketa 1« dejal Jožef Horvat.

Pokritiziral je opozicijo, ki je imela rok do ponedeljka do 15. ure, da pripravi svoje predloge, pa z opozicije ni bilo niti odgovora. Se pa je angažirala poslanska skupina NSi. »Prisluhnili smo mnogim fizičnim osebam, organizacijam, ki so nam pisale. Ker smo stranka, ki je blizu ljudem smo jih v pripravi popravkov PKP-1 – kar sedaj ravnokar obravnavamo – v kar največji možni meri upoštevali. Dosegli smo, da so v predlog spremenjenega zakona vključeni številni naši predlogi, za kar se zahvaljujem koalicijskim partnerjem in seveda tudi vladi, ki nam je prisluhnila,« je dejal vodja poslanske skupine NSi.

Eden od takšnih ukrepov je sprememba dolžnosti delavca v času začasnega čakanja na delo na delodajalčevo zahtevo se vrne na delo do 7 dni v tekočem mesecu, pa znižanje pogojev upada prihodkov za koriščenje pomoči z 20 na 10 %. Do ukrepa so torej upravičeni tisti delodajalci in samozaposleni, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020, zaradi epidemije upadli za več kot 10 %.

Kot referenčno obdobje za ugotavljanje zmanjšanje prihodka samozaposlenih se ne upošteva več primerjava med februarjem in marcem 2020. Uporabi se primerjava prihodkov med letoma 2019 in 2020. Če samozaposleni ni posloval v celotnem letu se uporabi povprečje.

Mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov prejmejo tudi zaposleni invalidi. Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se izplača tudi izrednim študentom. Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo tudi invalidi, družinski pomočniki, rejniki, upravičenci do starševskega dodatka, dodatka za nego otroka, materialnega oziroma starševskega nadomestila, upravičenci do delnega plačila so za izgubljeni dohodek, zaradi nege in varstva otroka ter vojni veterani in vojni invalidi.

Zagotavljamo dodatno likvidnost gospodarstvu

»NSi bo zakon o zagotovitvi dodatne likvidnostni v gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 podprla. Zadovoljni smo, da je na Odboru za finance po dvodnevnem delu v soboto bil ta zakon sprejet brez glasu proti. To dejansko dokazuje, da je vlada pojasnjevala koncept kako gospodarstvu pomagati z dodatno likvidnostjo, povabila k sodelovanju številne akterje in imela temeljite pogovore predvsem z gospodarstvom,« je v stališču poslanske skupine povedal Jožef Horvat.

Poudaril je, da ta zakon ne zagotavlja celotne likvidnosti slovenskih poslovnih subjektov. Gre za zagotavljanje dodatne likvidnosti. Zadovoljen pa je tudi, da so v tem zakonu posegli tudi v zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. “V koalicijski pogodbi smo zapisali, da bomo povprečnino za občine v letu 2020 dvignili iz 589,11 na 623,96 evra. Gre za isto višino, kot rečeno, kot smo jo zapisali v kolektivni pogodbi. Pomemben podatek, razlika za pretekle mesece se občinam nakaže v zadnjem tednu meseca maja,” je dejal Jožef Horvat.

Poudaril je, da pred 1. junijem ne bo mogoče zagnati gospodarstva na 100 odstotkov zmogljivosti kot pred krizo. »OECD je celo bolj pesimističen. Pravi, da obstaja višja ocena tveganja, da se pri ponovnem zagonu gospodarstva epidemija lahko ponovi. Nemško industrijsko združenje opozarja, da je potrebno razmišljati dlje, vse do leta ’22. Zato je ta zakon namenjen izključno slovenskemu gospodarstvu,« je dejal vodja poslanske skupine.