Jožef Horvat: Vlada naj Pomurski regiji nameni 3,4 milijona evrov, saj se lani zakon ni izvajal

DELI:
24.03.2017, NSi

V letu 2016 je registrirana stopnja brezposelnosti v Pomurski regiji znašala 17,4 %, v slovenskem povprečju pa je bila stopnja brezposelnosti 11,2 %. To pomeni, da Pomurje, žal, zaostaja za 55,3 % za slovenskim povprečjem, je v pojasnilu predloga o noveliranju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji dejal, Jožef Horvat.

Kot je pojasnil, je zakon o razvojni podpori Pomurske regije v obdobju od 2010 do 2015 Državni zbor sprejel oktobra leta 2009, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2010. »Novela zakona sprejeta oktobra 2015, torej v času te vlade in te koalicije in te sestave Državnega zbora, je izvajanje zakona podaljšala do konca letošnjega leta, leta 2017. V skladu z zakonom o razvojni podpori Pomurske regije v obdobju 2010 do 2015 je vrednost celotnega programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije določena v višini 33 milijonov evrov. Do konca leta 2015 je bilo za aktivnosti iz programa izplačanih nekaj manj kot 23 milijonov evrov. Po zakonu bi torej morala biti v letu 2016 in 2017 realizirana sredstva v višini dobrih 10 milijonov evrov. V proračunu za leto 2016 je bilo za izvajanje zakona načrtovanih okoli 4,8 milijona evrov, v rebalansu proračuna za leto 2017 pa okoli 4,2 milijona evrov. Zaradi pozne potrditve spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije pa je bila predvidena realizacija izplačil za leto 2016 le v višini okoli 2,6 milijona evrov. Danes razpolagamo s točno realizacijo iz tega programa za leto 2016, to je 2 milijona 576.448 evrov. To pomeni, da bi za korektno izvedbo zakona načrtovana sredstva v rebalansu proračuna za leto 2017 morala biti za približno 3,4 milijonov evrov višja,« je dejal Horvat in dodal, da je vlada včeraj predlog podprla tako, da predlaga podaljšanje veljavnosti zakona za dve leti. »Za nas, predlagatelje, za Pomurje je to sprejemljivo. V Novi Sloveniji pričakujemo, da bomo pri obravnavi tega zakona vsi poslanci upoštevali dejstvo, da je za dosledno spoštovanje zakona o razvojni podpori Pomurski regiji edina možnost sprejem tega predloga zakona in s tem podaljšanje izvajanja tako imenovanega Pomurskega zakona za eno oziroma dve leti,« je še dejal Horvat.