Jožef Horvat: Študentska organizacija mora skrbeti za popolno transparentnost delovanja

DELI:
28.05.2019, NSi

»Delovanje Študentske organizacije Slovenije v preteklih 25. letih razen redkih izjem nikakor ne more biti v ponos: ne študentom, ne državljanom, še manj pa ljudem, ki so to organizacijo vodili,« je v stališču o zakonu o skupnosti študentov povedal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Spregovoril je o sumih na številne hude nepravilnosti in koruptivna dejanja pri delovanju organizacije: sumljivi nepremičninski in gradbeni posli, preplačana naročila in dobave, sumi koruptivnih poslovanj s povezanimi osebami, nakupi jaht in lokalov, nesramno visoki zaslužki študentskih funkcionarjev, ki so sicer že v zrelih letih (pri štiridesetih), pa še vedno študenti …

»Preden pokomentiram vsebino zakonodajnega predloga, dovolite retorično vprašanje: so bili v zvezi s temi ekscesi sproženi kakršni koli sodni postopki, imamo kakšne pravnomočne sodbe? Je to pravna država? Je to signal mladim, študentom, kako se splača delati?« je zbrane vprašal Jožef Horvat.

Spomnil je, da je NSi ves čas zagovarjala, da ŠOS mora delovati etično, transparentno in da ga mora zavezovati zakonodaja, ki po analogiji ureja delovanje posrednih proračunskih uporabnikov. »ŠOS letno prejme več kot 10 MIO evrov iz naslova koncesijske dajatve študentskih servisov –gre za denar študentov, ki so sami po sebi ranljiva družbena skupina in seveda gre za denar, ki bi moral biti namenjen študentom; za nove študentske domove, za subvencijo njihove prehrane, za to da se študij omogoči tistim, ki si tega ne morejo privoščiti,« je spomnil Jožef Horvat.

Zato se NSi zavzema za popolno transparentnost delovanja ŠOS: zavezanost javnemu naročanju, omogočanje revizij poslovanja s strani računskega sodišča in možnost javnega dostopa do dokumentacije skladno z  Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. »Prav tako je potrebno zagotoviti, da so funkcionarji ŠOS zavezani določbam zakona o preprečevanju korupcije – poročanje o premoženju in prepoved poslovanja s povezanimi družbami. Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da študentski funkcionarji ne morejo imeti plače višje od predsednika vlade in ministrov,« je zagotovil vodja poslanske skupine NSi in dodal, da si v NSi želimo, da ne razpravljamo zgolj o večji transparentnosti delovanja ŠOS. »Želimo, da se vprašamo tudi ali je primerno, da proračun ŠOS znaša več kot 10 milijonov evrov. Trdimo, da je ta znesek previsok. Želimo, da se del denarja iz naslova koncesijske dajatve neposredno nameni za  gradnjo študentskih domov in v sklad za štipendije za nadarjene in socialno ogrožene študente,« je še prepričan Jožef Horvat, ki je povedal tudi, da NSi predlog zakona podpira.