JOŽEF HORVAT: PRORAČUN IZRAŽA OPTIMIZEN ZA GOSPODARSTVO IN ZA VSAKEGA DRŽAVLJANA

DELI:
17.11.2020, NSi

»Številke so tiste, ki govorijo resnico. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije sprejemanje proračunskih dokumentov poleg zakonsko določenih obveznih okvirov in parametrov, spremlja velika nepredvidljivost in velika negotovost. Ta nepredvidljivost je posledica pandemije,« je v stališču poslanske skupine ob obravnavi proračuna 2021 dejal vodja poslanske skupine Jožef Horvat. Poudaril je, da še ne vemo, kdaj bomo lahko zaživeli v novi normalnosti.

Dejal je, da je ocena Nove Slovenije, da so spremembe proračuna Republike Slovenije za naslednje leto in proračun za leto 2022, korektno pripravljene in v danih okoliščinah dobro domišljene. »Koalicija si je zadala nalogo, da morajo proračunski dokumenti kljub vsemu izražati optimizem. Optimizem za gospodarstvo, optimizem za vsakega našega državljana,« je poudaril poslanec NSi. Dodal je, da sta okrevanje in odpornost gospodarstva ključni vodili pri pripravi proračunov ter ekonomskih politik za naslednje leto in leto 2022.

Prepričan je, da je razvojna komponenta proračuna izrazita tudi pri načrtovanju integralnih sredstev, ker so na področju investicij in investicijskih transferjev okrepljena sredstva precej na področjih, kjer je financiranje v manjši meri predvideno iz dodatnih evropskih sredstev.

Povečuje se denar za investicije v prometno infrastrukturo ter vlaganja na področju kulture, okolja in podčrtujem zdravja. V programski strukturi državnega proračuna se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 najbolj povečujejo sredstva na politiki zdravstveno varstvo za dobrih 257 milijonov evrov, na politiki promet in prometna infrastruktura za dobrih 254 milijonov evrov ter varovanje okolja ter okolijska infrastruktura za dobrih 251 milijonov evrov. Za več kot tretjino se v letu 2021 povečujejo tudi sredstva na politiki znanost in informacijska družba ter na politiki podjetništvo in konkurenčnost.

Ob izraziti razvojni naravnanosti in možnosti za koriščenje sredstev iz evropskih virov pa načrtovana ekonomska politika preko proračuna ohranja tudi socialno naravnanost. Socialna in družinska politika se uresničujeta preko transferjev in zagotavljata povečanje blaginje predvsem za najbolj ranljive skupine prebivalstva. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 se sredstva na politiki socialna varnost povečujejo za dobrih 20 odstotkov in med drugim vključujejo sredstva za družinsko politiko, osebno asistenco in socialne pomoči.

»Poslanke in poslanci moramo biti tisti, ki dajemo optimistični signal slovenski javnosti, davkoplačevalcem, podjetjem in vsem, za katere sprejemamo ta proračun. Nihče v tem proračunu ne sme biti pozabljen,« je zaključil Jožef Horvat.