JOŽEF HORVAT: PRI PRIPRAVI PROAČUNOV JE GLAVNO VODILO OKREVANJE IN ODPORNOST GOSPODARSTVA

DELI:
21.10.2020, NSi

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je na seji odbora za finance ob obravnavi predloga proračuna za leto 2022 izpostavil nekatere pomembne usmeritve, ki jih ta proračun nakazuje in omogoča.

»Okrevanje in odpornost gospodarstva ter naše zaveze iz koalicijske pogodbe so ključna vodila pri pripravi proračunskih dokumentov za naslednji dve leti« je uvodoma podaril poslanec Horvat. Izpostavil je izrazito razvojno naravnanost koalicije pri načrtovanju proračunov in pri tem navedel obsežno povečanje sredstev za investicije ter za raziskave in razvoj.

Gradnja novih domov za starejše je v naslednjih dveh letih pomembna prioriteta krščanskih demokratov. Jožef Horvat je spomnil: »Zadnji dom je država zgradila leta 2008, ko je pristojni resor vodila Nova Slovenija. Potem so bile vlade levo od sredine. Koliko domov so zgradile? Nič. Mi pa bomo koalicijsko pogodbo izvršili.« Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov se sicer predvideva zagotovitev skupaj 1050 novih postelj za 7 domov za starostnike.

Z obravnavanimi proračunskimi dokumenti bomo v naslednjih dveh letih omogočili tudi okrevanje in posodobitev Slovenske vojske, ki je eden od najpomembnejših porokov naše varnosti in je bila v preteklih letih neupravičeno zanemarjena. Vodja poslanske skupine NSi je spomnil, da gre pri tem tudi za opremo, ki omogoča reševanje naših ljudi ter za nujne investicije za namene osebne opreme in boljši standard slovenskega vojaka. Ob tem je izpostavil tudi področje zaščite in reševanja, za kar se zagotavljajo zadostna sredstva, ki nam bodo omogočila, da se pripravimo na to, kako odreagirati na podnebne spremembe, torej tudi na naravne nesreče.

Tudi na področju zdravja se v naslednjih dveh letih načrtujejo pomembni koraki naprej ter za to zagotavlja več sredstev. Jožef Horvat je izpostavil dograditev Infekcijske klinike Ljubljana, nadomestno novogradnjo stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, poosebitev in nadgradnjo sistema nujne medicinske pomoči in helikopterske nujne pomoči itd.