Jožef Horvat: Polna usta so vas pravne države, pa nočete upoštevati sodbe Ustavnega sodišča

DELI:
05.10.2017, NSi

Glasovalni stroj je na današnji seji Ustavne komisije z dvotretjinsko večino podprl začetek postopka za spremembo ustave na področju financiranja zasebnega in javnega šolstva. To pa kljub nasprotovanju NSi in dejstvu, da je strokovna skupina v svojem gradivu z večino članov predlagala, da se ne začne postopek spremembe ustave.

V NSi se sramujemo takega delovanja

NSi je glasoval proti temu, da se postopek spremembe ustave začne. »Polna usta so vas pravne države, pa delate ravno nasprotno. Smo unikum, ko zaradi odločbe ustavnega sodišča, da ZOFVI ni v skladu z Ustavo, sedaj na predlog SD želite spremeniti kar ustavo. Tega se v NSi sramujemo in pri tem ne želimo sodelovati,« je bil jasen poslanec NSi Jožef Horvat.

Jožef Horvat je citiral Listino Sveta Evrope, ki pri pravici do izobraževanja pravi: »Starši imajo pravico, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem.«

Starši, pobudniki ustavne presoje zakona, so poslanca NSi obvestili, da bodo s svojo pobudo šli tudi do Evropskega sodišča za človekove pravice. »Očitno želite vladajoči zaobiti vse argumente predstavnikov staršev,« je poudaril podpredsednik NSi in prisotne opozoril: »Zavajate javnost, ko trdite, da je Ustavno sodišče v isti zadevi odločilo dvakrat različno.«