JOŽEF HORVAT: NSi IMA AMBICIOZNE NAČRTE, ZAČELI BOMO Z ZMANJŠANJEM ČAKALNIH VRST V ZDRAVSTVU

DELI:
17.07.2020, NSi

Kot je uvodoma dejal Jožef Horvat, je Nova Slovenija v to koalicijo in vlado stopila zato, ker želi skupaj s koalicijskimi partnerji spreminjati stvari na bolje. »Želimo omogočiti blaginjo za vse in pri tem seveda zasledovati naš temeljni politični program, ki stoji na 4 stebrih, to so človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost,« je dejal vodja poslanske skupine NSi.

Čakalne vrste želimo zmanjšati z vključitvijo vseh kapacitet

Poudaril je, da želi NSi koaliciji v jeseni dati na mizo nove, konkretne projekte ter rešiti zadeve, na katere Slovenija čaka že dolga leta. Sem lahko zagotovo štejemo prenasičenost z birokratskimi predpisi, težave v domovih za ostarele, zastarel zdravstveni sistem itd. Izpostavil je, da je epidemija koronavirusa še podaljšala že tako dolge čakalne vrste v zdravstvu. »V NSi rešitev vidimo v vključevanju vseh razpoložljivih kapacitet v državi v javni zdravstveni sistem. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki smo pripravili predlog zakona o ukrepih za izboljšanje učinkovitosti delovanja javnega zdravstvenega sistema. Verjamem, da bi s tem zakonom lahko bistveno skrajšali čakalne vrste, ki so velika rak rana našega zdravstvenega sistema in družbe,« je pojasnil Horvat.

Kmalu brezplačen vrtec za drugega in vse naslednje otroke

Jožef Horvat je pozdravil tudi ustanovitev strateškega sveta za debirokratizacijo in uresničitev brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke v družini, ki ga je v koalicijsko pogodbo zapisala ravno NSi.

Pohvalil je tudi delo treh ministrov iz vrst NSi, ki jim je kljub epidemiji koronavirusa že uspelo premakniti številne projekte, veliko dela pa kljub temu še vedno ostaja.

Napovedal je tudi vložitev predloga novele zakona o dohodnini in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima bi radi izboljšati situacijo športnih organizacij. »Če nek donator športnemu društvu donira 1000 evrov, potem se mu po predlogu teh dveh zakonov davčna osnova zmanjša za dvakratnik donacije, torej za 2000 evrov,« je pojasnil ključno rešitev. Kot je pojasnil, stranka pripravlja tudi nekaj vsebin na področju kmetijstva in razvoja podeželja, a bodo podrobnosti bodo predstavljene jeseni.

Posnetek celotne novinarske konference

Jožef Horvat se je danes dotaknil tudi napovedanih sprememb medijske zakonodaje, ki po njegovih besedah sicer niso del koalicijske pogodbe. Na predloge so ministru za kulturo Vasko Simoniti že posredovali nekaj pisnih pripomb, v kratkem pa bo sklican tudi strankin strokovni odbor za kulturo, na katerega bodo povabljeni strokovnjake iz medijskega prostora.

»NSi bo vsekakor zastopala svobodo medijev. Svoboda je eden naših ključnih stebrov, na katerih sloni naš temeljni politični program in to bomo pri tej medijski zakonodaji zasledovali,« je poudaril in ob tem je spomnil na svojo nedavno izjavo, da »takšna zakonodaja, kot smo jo dobili na mizo v obliki osnutka zakonov, za nas ni sprejemljiva«. Zakon o Radioteleviziji Slovenija bi po njegovi oceni sicer bilo treba modernizirati, država pa bo najbrž morala poskrbeti za financiranje medijev posebnega pomena.