Jožef Horvat: Instant rešitve iz proračuna pokojnin ne morejo izboljšati

DELI:
13.12.2018, NSi

»Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2018 in 2019 je tehnični zakon, kar je slabšalna oznaka in klofuta za vlado. Zakaj? Zato, ker na tehnični način z nekimi intervencijami s takšnimi in drugačnimi dogovori in izsiljevanji rešujemo tisto kar bi moralo biti rešeno na sistemski ravni,« je povedal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat v stališču NSi.

Pokojninski sistem je nezanesljiv

Opozoril je na dejstvo, da se v NSi že dolgo vrsto let prizadevamo, da bi spremenili pokojninski sistem in ga naredili atraktivnega tudi za tiste, ki danes stopajo na trg dela, vlada pa raje preko tega zakona o izvrševanju proračuna rešuje, kar se rešiti da.

Predlog prinaša tudi uskladitev pokojnin in višji letni dodatek za upokojence v višini 27 evrov na vsakega upokojenca, kar je vsekakor dobra novica. »Teh 27 evrov, kolikor bo višji regres, bo marsikateremu upokojencu z nizko pokojnino vsaj malo olajšalo njihov finančni položaj. Vendar pa v NSi opozarjamo, da so v Sloveniji pokojnine za ljudi, ki so zanje trdo delali in plačevali prispevke, še vedno veliko prenizke. Razmerje med povprečnimi mesečnimi pokojninami in mesečnimi plačami je v zadnjih devetih letih padlo za 9 %. Leta 2008 je znašalo to razmerje namreč 67,1 %, leta 2017, to se pravi 9 let kasneje, pa le še 58,4 %,« je opozoril vodja poslanske skupine NSi.

Dodal je, da je trenutni pokojninski sistem neučinkovit nestabilen in glede na demografske trende dolgoročno popolnoma nezanesljiv. »Mladi danes obstoječemu pokojninskem sistemu ne zaupajo, le redki še pričakujejo, da jim bo ta sistem zagotovil pokojnino, s katero bodo lahko dostojno preživeli tretje življenjsko obdobje. V NSi smo že pripravili nov model pokojninskega sistema, ki bo dolgoročno vzdržen in bo zagotavljal višje pokojnine. krpanje sistema z rešitvami, kot jih prinaša ta zakon, ki ga obravnavamo, pokojnin ne more bistveno izboljšati,« je prepričan. Upa, da bo vlada prisluhnila našim opozorilom ter sistem modernizirala, upoštevajoč demografske napovedi, ki se že neusmiljeno uresničujejo, na kar opozarja tudi Evropska komisija in AMF.

Koalicija se je spametovala in izključila zamrznitev socialnih pomoči

Vodja poslanske skupine NSi je dodal, da ostajamo kritični do povečanja števila zaposlenih na ministrstvu in inšpektoratu. »Menimo, da bi bilo zastavljene cilje mogoče doseči z reorganizacijo dela in že obstoječih zaposlitev. V NSi pa smo zadovoljni, da je koalicija sledi našim opozorilom ter iz Zakona o izvrševanju proračuna izključila zamrznitev usklajevanja transferjev, kot so otroški, starševski in invalidski dodatki, dodatki za veliko družino, rejnine in tako naprej. Ne bi bilo dostojno, če bi država ob tolikšnem povečanju proračunskih prihodkov na eni strani in povečanju proračunskih izdatkov na drugi strani nadaljevala varčevanje pri družinah, otrocih in invalidih,« je še povedal Jožef Horvat. Vesel je tudi, da je povprečnina, ki jo v proračunu vlada namenja občinam višja, a opozarja, da so bile občine v preteklosti oškodovane za velik delež svojih sredstev.