Jožef Horvat: Država naj občinam nameni več sredstev za investicije

DELI:
19.03.2018, NSi
Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je na seji Državnega zbora ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju in ministrici za finance mag. Mateji Vraničar Erman zastavil ustno poslansko vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev občinam za sofinanciranje investicij.
Jožef Horvat je v začetku izpostavil težavo naših lokalnih skupnosti: »Občine imajo za razvojne projekte na voljo vedno manj finančnih sredstev, investicij praktično ni, saj je večji del proračunskih izdatkov namenjen za izvajanje zakonsko obveznih nalog.« V zadnjih letih se je glavarina znatno nižala, kar je pripeljalo občine v nezavidljiv finančni položaj.
»Obilne snežne padavine so povzročile ogromno povečanje stroškov občin za izvajanje dejavnosti zimske službe,« je opozoril vodja poslanske skupine NSi. V večini slovenskih občin, ki so bile izpostavljene tem izrednim vremenskim dogodkom, so bili stroški zimske službe namreč večji za več kot sto odstotkov glede na planirana sredstva v proračunih posameznih občin.
Številnim občinam za izvedbo kakšne investicije kot edini vir preostanejo le sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin. Za letošnje leto je določena višina sredstev za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju, in sicer 3% v obliki nepovratnih in 3% v obliki povratnih sredstev za posamezno občino.
Jožef Horvat je v nadaljevanju predstavil predlog rešitve te situacije, ki ga je na vlado naslovil Klub županov in svetnikov NSi: »Ministrstvo za finance naj vsaj delno reši situacijo s tem, da se za letošnje leto povratna sredstva v višini 3% spremenijo v nepovratna sredstva. V primeru, da bi občinam prisluhnili, bi del lastnih sredstev, ki so jih namenili za investicije, preusmerili v poplačilo stroškov zimske službe, investicije pa pokrili s sredstvi, ki bi jih s spremembo zakona spremenili iz povratnih v nepovratna.«