Jožef Horvat: Država naj občinam nameni več sredstev za investicije

DELITE TA
PRISPEVEK
19.03.2018, NSi
Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je na seji Državnega zbora ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju in ministrici za finance mag. Mateji Vraničar Erman zastavil ustno poslansko vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev občinam za sofinanciranje investicij.
Jožef Horvat je v začetku izpostavil težavo naših lokalnih skupnosti: »Občine imajo za razvojne projekte na voljo vedno manj finančnih sredstev, investicij praktično ni, saj je večji del proračunskih izdatkov namenjen za izvajanje zakonsko obveznih nalog.« V zadnjih letih se je glavarina znatno nižala, kar je pripeljalo občine v nezavidljiv finančni položaj.
»Obilne snežne padavine so povzročile ogromno povečanje stroškov občin za izvajanje dejavnosti zimske službe,« je opozoril vodja poslanske skupine NSi. V večini slovenskih občin, ki so bile izpostavljene tem izrednim vremenskim dogodkom, so bili stroški zimske službe namreč večji za več kot sto odstotkov glede na planirana sredstva v proračunih posameznih občin.
Številnim občinam za izvedbo kakšne investicije kot edini vir preostanejo le sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin. Za letošnje leto je določena višina sredstev za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju, in sicer 3% v obliki nepovratnih in 3% v obliki povratnih sredstev za posamezno občino.
Jožef Horvat je v nadaljevanju predstavil predlog rešitve te situacije, ki ga je na vlado naslovil Klub županov in svetnikov NSi: »Ministrstvo za finance naj vsaj delno reši situacijo s tem, da se za letošnje leto povratna sredstva v višini 3% spremenijo v nepovratna sredstva. V primeru, da bi občinam prisluhnili, bi del lastnih sredstev, ki so jih namenili za investicije, preusmerili v poplačilo stroškov zimske službe, investicije pa pokrili s sredstvi, ki bi jih s spremembo zakona spremenili iz povratnih v nepovratna.«