Jožef Horvat: Ali je signalno-varnostna nadgradnja proge Zidani most – Šentilj gospodarna?

DELI:
27.01.2017, NSi

jhorvat_govorec_na_sejidzPodpredsednik NSi Jožef Horvat je na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča naslovil ustno poslansko vprašanje v zvezi z javnim naročilom nadgradnje signalno-varnostnih naprav na odsekih železniške proge Zidani most – Šentilj.

Podpredsednik NSi Jožef Horvat je izpostavil predvsem skrbi povezane z gospodarnostjo odločitve v investicijskih postopkih nadgradnje železniške proge. Iz specifikacije naročila izhaja, da mora izvajalec zamenjati obstoječo relejno signalnovarnostno napravo z novo elektronsko napravo. To zahteva nov signalnovarnostni prostor, znotraj katerega se naprava priklopi na nov napajalni del. Poslanec NSi je opozoril, da odločitev za tak način nadgradnje železniške proge odpira veliko vprašanj, ki so povezana tako z racionalnostjo in učinkovitostjo investicije kot tudi z vzdrževanjem in varnostjo. Zato je na ministra za infrastrukturo naslovil vprašanja:

  • Ali je specificirana nadgradnja signalnovarnostnih naprav v omenjenem javnem naročilu racionalna in v skladu z načeli dobrega gospodarja?
  • So bile preigrane vse možnosti nadgradnje omenjenih naprav?
  • So upoštevani letni stroški vzdrževanja strojne in programske opreme?
  • Gre Slovenija v smeri enotnega sistema signalno-varnostnih naprav na celotnem sistemu železniškega omrežja?
  • Je bila upoštevana življenjska doba elektronskih komponent v primerjavi z relejnimi sistemi?
  • Koliko bomo pridobili na pretočnosti prometa z realizacijo omenjenega javnega naročila? Za koliko se bo skrajšal čas voženj? Za koliko se dvigne hitrost vlakov? Za koliko se bo povečala osna obremenitev?
  • Je naročnik razmislil o dodatnih možnostih napak na vmesnikih?
  • Bo takšen sistem enostavnejši za vzdrževanje, nadgradnje in predelave?
  • Nadgradnje signalnovarnostnih naprav se bodo najbrž izvajale po fazah, kar teoretično in praktično lahko pomeni, da se bo na celotni progi instalirala oprema različnih proizvajalcev. Integracija sistema se sicer lahko izvede z vmesniki, kar pa pomeni lahko dodatne motnje, predvsem pa varnostno tveganje, da o stroških vzdrževanja ne govorimo.
  • Kakšna je ocena razlike vrednosti med imenovanim naročilom in naročilom, ki bi zahtevalo racionalno nadgradnjo z minimalnimi stroški in zagotovljeno brezhibno funkcionalnostjo še 20 let?

Jožef Horvat je ob poslanskem vprašanju še dejal, da si želi, da bi se v tem projektu »lahko pokazalo in implementiralo slovensko znanje« ob tem pa poudaril tudi pomembnost razumevanja ter spoštovanja evropske zakonodaje.