Jernej Vrtovec: Proračun se ne osredotoča na to, kako ustvariti več sredstev

DELI:
19.11.2019, NSi

»Vlada še vedno, ne glede na čas gospodarske rasti, ni sposobna narediti nastavkov, da bi bilo gospodarstvo in s tem tudi država bolj konkurenčna. Glede na čas konjunkture bi po mojem trdnem prepričanju lahko bili bolj drzni v namerah, da omogočimo dolgoročni razvoj in napredek države, in ne le za naslednje obdobje eno ali pa dveh let,« je na seji državnega zbora o proračunu povedal poslanec Jernej Vrtovec.

Dodal je, da se pri proračunu osredotočamo le na vprašanje kako deliti, ne pa na vprašanje, kako bi lahko še več ustvarili. Ko bo prišlo obdobje gospodarskega ohlajanja bo nastala spet težava in spet bomo sprejemali neprijetne ukrepe.

Opozoril je, da trošenje proračuna v primerjavi z letom 2018 povečujemo za ogromnih 800 milijonov evrov, nič pa ne pustimo tistim, ki ustvarijo in plačujejo davke. »Tudi letos nikakor ne zmoremo narediti koraka, da bi davčno razbremenili ljudi, pa ne majhnega koraka, ampak občutnejše korake, da bi ljudem skozi ta vidik davčno razbremenitev ostalo več,« je prepričan Vrtovec.

Dodal je, da bo slovenska gospodarstvo obstalo oziroma imelo možnosti le če bo vlagalo več v znanost, v razvoj, v raziskave in se na ta način krepilo. »Zakaj bi nekdo delal, ker lahko s socialnimi transferji in kako drugače še, da malce dela na črno, pride na enako raven kot tisti, ki mora vsak dan trdo delati za minimalno plačo. Zakaj bi se sploh nekdo odločil za to, da dela na tak način? Dolgoročno je tak sistem popolnoma nevzdržen,« je dejal.

Dodal je, da imamo v zdravstveni blagajni od leta 2014 veliko več denarja, zaradi tega ker je več zaposlenih, več se pobira iz tega naslova. »Zdaj pa povejte na kakšen način se to občuti? Ali imamo daljše ali krajše čakalne vrste in dobe? Daljše. Torej ni problem na področju zdravstva v denarju, problem je v organizaciji, v tem, da denar, ki je namenjen v zdravstvo izgine tudi v zasebnih žepih posameznikov,« je prepričan poslanec NSi.

Problem sta korupcija in klientelizem v zdravstvu, je prepričan Jernej Vrtovec. »Dokler tega ne bomo rešili, lahko mečemo ogromne vsote denarja v zdravstveno blagajno, a bo težava še vedno ostala ista. Zaradi tega bi bila potrebna zdravstvena reforma, ki bi prinesla konkurenčnost na področju zdravstvenega zavarovanja, da bi mi imeli več zavarovalnic, ne pa monopolni sistem,« je povedal poslanec NSi.

Pri debati o povprečninah za občine, je dejal, da imajo občine vedno več obveznosti. »Če imajo občine vedno več obveznosti, potem je prav, da temu sledi tudi povprečnina. Podeželje primer, iz katere tudi sam prihajam, bodo v velikem zaostanku. Rabimo lokalno infrastrukturo, občine se morajo še naprej razvijati, da imajo lokalni prebivalci nekaj od tega. Drugače jih lahko zapremo,« je dejal Jernej Vrtovec.