JERNEJ VRTOVEC: NERAZUMNO JE, DA VLADA V ČASU NAJHUJŠE DRAGINJE ZNIŽUJE PLAČE LJUDEM IN POVEČUJE OBREMENITVE GOSPODARSTVA

DELI:
17.08.2022, NSi

»Številni ugledni gospodarstveniki, ekonomisti in podjetniki so si enotni, da je bila davčna reforma, ki je v Sloveniji končno razbremenila delo, eden najboljših ukrepov pretekle vlade. Ta predlog je nastal v NSi za kar smo zbrali tudi 25.000 podpisov, saj so ljudje razumeli, da zakon prinaša višje plače za vse,« je uvodoma dejal poslanec Jernej Vrtovec.

Dodal je, da je sporočilo ljudi jasno – višje plače pomenijo, da ima vsak v denarnici več – in to podpirajo. »Mi ljudem zaupamo in verjamemo, da ljudje iz enega evra znajo narediti dva in to je dobro tudi za državo. Aktualno vlado torej pozivamo, da prisluhnejo znanim ekonomistom in gospodarstvo in od predlagane davčne reforme odstopi,« je povedal Vrtovec in nadaljeval: »Odpravljati dobre rešitve za ljudi zgolj zato, ker jih je sprejela neka druga vlada, ni prava pot. Če bo nova vlada vedno odpravila vse dobre rešitve pretekle vlade bo to pomenilo, da bo Slovenija ves čas stala na mestu in nikoli ne bomo mogli doseči pravega razvojnega preboja.«

Opozoril je, da je nerazumno, da vlada RS v času najhujše draginje znižuje plače ljudem in povečuje obremenitve gospodarstva. »Nižji davki pomenijo več sredstev, s katerimi lahko ljudje lažje prebrodijo čez mesec ob vsesplošni draginji, ki pesti celotno Slovenijo in je plod zunanjih okoliščin. NSi v tem primeru podaja roko glede pogovorov o davčni reformi, poudarjam pa, da bi se morali tega izziva lotiti na drugačen način,« je poudaril Jernej Vrtovec.

V NSi menimo, da bi se vlada morala zgledovati po nemškem modelu ukrepanja. »Splošno dohodninsko olajšavo in meje davčnih razredov bi morala še dodatno zvišati, da vsaj ohrani standard ljudi, absolutno pa plač oz. dohodkov ljudi ne sme zniževati. Drugače bomo poleg inflacijskega krča povzročili še potrošniški krč in se soočili z nevarnostjo stagflacije,« je dejal Vrtovec.

Poudaril je tudi, da je pod pritiskom draginje vse bolj tudi tako imenovani srednji sloj in dodal, da je za NSi nesprejemljiv položaj, ko v družini delata oba starša, pa komaj prideta skozi mesec in svojim otrokom ne moreta dati vsega, kar rabijo.

Aktualna vlada naj se draginje loti s pripravo interventnega zakona 

Ekipa NSi je za rešitev in pomoč ljudem ob draginji pripravila paket predlogov.

  • Podpiramo vladni predlog, da se zniža DDV na energente, nujno pa bi v zakonodajni paket morali vključiti še nižji DDV na ceno hrane.
  • Vlada bi morala nemudoma pripraviti paket ciljnih pomoči za socialno ranljive, za tiste, ki zaradi vse višjih cen ne morejo več priti skozi mesec.
  • Vlada bi morala pripraviti paket pomoči za spopad z višjimi cenami energentov za podjetja in gospodarstvo. V NSi predlagamo, da vlada podjetjem stroške energentov subvencionira v višini 70% dviga glede na povprečno porabo v preteklih dveh letih.

V Sloveniji je nujno, da se spremeni odnos do svobodne podjetniške pobude in podjetnikov

V Novi Sloveniji opažamo, da se odnos vlade do podjetništva in podjetnikov še poslabšuje. Povsem neprimerna se nam namreč zdi javna retorika, ki prihaja predvsem iz skrajno levega krila aktualne vlade, ki podjetnike dobesedno javno kriminalizira.

Poslanec Jernej Vrtovec je v zaključku opozoril, da se podjetnike v javnosti prikazuje kot zlobne kapitaliste, ki izkoriščajo delavce za neverjetne profite. To pa je v večini primerov ravno nasprotno. »Podjetniki so ljudje, ki celo svoje življenje, vse prihranke in vse svoje premoženje namenijo za razvoj podjetja. Njihov delovnik se običajno nikoli ne konča in kar je ključno, deset tisočim ljudem v Sloveniji zagotavljajo delovna mesta in plače. S svojimi davki in prispevki pa omogočajo delovanje slovenske države blaginje,« je poudaril poslanec Vrtovec in zaključil: »Menimo, da moramo kot družba spremeniti odnos do svobodne podjetniške pobude in podjetnikov. V učinkovitih inšpekcijskih postopkih moramo morebitne odklone in kršitve seveda ostro sankcionirati.«

Tisti podjetniki, ki delajo pošteno in trdo, si zaslužijo najvišje družbeno priznanje. Vse kar od države zahtevajo je, da jim od njihovega dela ostane več in da ustvarimo vzpodbudno podjetniško okolje z manj birokracije in delujočim sodnim sistemom.