JERNEJ VRTOVEC: NEK 2 JE NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKT ZA ZAGOTAVLJANJE NAŠE ENERGETSKE NEODVISNOSTI

DELI:
15.03.2023, NSi

»V zadnjem obdobju, ko se soočamo z energetsko krizo, ki jo je še dodatno pospešila ruska agresija na Ukrajino, se celotna Evropa in Slovenija soočata s tem, kako zagotoviti energetsko neodvisnost in zeleni prehod. V NSi smo mnenja, da brez nuklearne tehnologije in novih zmogljivosti energetske neodvisnosti ter zelenega prehoda ne moremo zagotoviti. Tudi s tem namenom je Evropska komisija pred dobrim letom in pol prepoznala nuklearno tehnologijo kot tisto, ki je zelena in brez ogljičnega odtisa,« je bil  jasen poslanec Jernej Vrtovec.

Poudaril je, da ima Slovenija bogate izkušnje z nuklearno tehnologijo. »Že 40 let obratuje Nuklearna elektrarna Krško in imamo veliko ekspertov, mnogo znanja in izkušenj s tega področja. Te izkušnje smo nadgradili s podpisom posebnega memoranduma z ZDA. Lahko aktivno sodelujemo pri sami nadgradnji in postopkih, ne le v obstoječem stanju, ampak tudi pri zagotavljanju dodatnih virov in segmentov na področju nuklearne tehnologije,« je dejal Jernej Vrtovec.

Vlada naj z izgradnjo drugega bloka NEK 2 ne zavlačuje

V Sloveniji električno energijo proizvedemo v tretjinah  in ena tretjina energije se proizvede Nuklearni elektrarni Krško, ki je dobila obratovalno dovoljenje še za naslednjih 20 let. »Ta postopek odobritve dovoljenja je na ARSO in ostalih agencijah trajal več let, doba obratovanja pa je sedaj podaljšana do leta 2043. Pred tem pa še vedno ostaja odprto vprašanje dovoljenj za odlagališče radioaktivnih odpadkov v Vrbini,« je opozoril poslanec Vrtovec.

Poudaril je, da je Evropska komisija februarja lani izdala posebno delegirano uredbo, ki jedrsko energijo uvršča med trajnostne tehnologije. »Ne le Slovenija, Francija in ostale jedrskim tehnologijam naklonjene države, ampak tudi Evropska komisija poudarjajo, da je jedrska tehnologija trajnostna. To pa moramo imeti v uvidu pri tem, ko se pogovarjamo o drugem bloku NEK.

Vrtovec: Gre za najpomembnejšo investicijo za naslednjih 100 let

V NSi želimo, da se pospešijo postopki za gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. »V času mojega ministrskega mandata je že junija 2021 izdala energetsko dovoljenje družbi Gen energija za drugi blok NEK. Marca 2022 smo pričeli s prvimi postopki za umeščanje v prostor. Žal pa se po zadnjih javnih izjavah pristojnega ministra zdi, da so se vsi postopki zaustavili. Upam, da ne namerno. Javnost pa razburja tudi intervju za enega izmed slovenskih medijev, kjer je izjavil, da ni nič narobe, če se časovnica za drugi blok zamakne. Po mnenju Nove Slovenije je ta izjava zelo zaskrbljujoča,« je dejal poslanec Vrtovec in nadaljeval: »Potrebujemo pasivno proizvodnjo električne energije, kar lahko zagotavlja nuklearna elektrarna, zlasti prvi in drugi blok. Brez tega pa ni mogoče nadomestiti tovrstnih izpadov samo z obnovljivimi viri energije. Skrbijo nas dolgi zakonodajni in birokratski procesi, umeščanje v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj. Tukaj naj poudarim, da bo potrebna tudi čezmejna presoja vplivov na okolje, torej sodelovanje s sosednjimi državami. Vlado zato pozivamo, naj s temi postopki ne zavlačuje. Gre za najpomembnejšo investicijo za naslednjih 100 let«.

V NSi predlagamo, da Komisija za nadzor javnih financ po koncu razprave sprejme naslednje sklepe:

  1. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Vladi Republike Slovenije, da maksimalno pospeši postopke umeščanja v prostor in izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško.
  2. Komisija za nadzor javnih financ predlaga, da Vlada Republike Slovenije komisiji kvartalno poroča o napredku na projektu izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško.
  3. Komisija za nadzor javnih financ predlaga, da Vlada Republike Slovenije komisiji kvartalno poroča o napredku pri projektu izgradnje odlagališča jedrskih odpadkov v Vrbini.