JERNEJ VRTOVEC: NAREDITI JE TREBA PREMISLEK, KAKO PAMETNO IZPELJATI ZELENI PREHOD

DELI:
11.01.2024, NSi

»Nova Slovenija je vložila zahtevo za sklic seje odbora za infrastrukturo z namenom, da še zadnjič, preden pride ta zakon na parlamentarne klopi, uradno opozorimo vlado na nesmiselnost in nesmotrnosti predloga energetskega zakona, ki s prvim julijem 2024 prepoveduje vgradnjo plinskih kotlov in kotlov na biomaso. To bo velik udarec tako za gospodarstvo kot tudi za ljudi,« je bil v izjavi za javnost uvodoma jasen poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Dejal je, da je Slovenija z gozdom bogata država, zelo veliko je tudi lastnikov gozdov in zato si ne moremo privoščiti, »da na ta način v bistvu omejujemo porabo. Za biomaso imamo že zdaj ustrezno zakonodajo in pri njej je potrebno vztrajati,« je poudaril poslanec NSi.

Podobno je tudi pri plinu. Slovenija proizvede približno dva odstotka CO2 izpustov. Zaradi porabe plina imamo odlično razvejano plinsko omrežje, gradi pa se tudi novo plinsko omrežje v Ljubljani. »V največji občini v Sloveniji se je pred dvema letoma zaključila več deset milijonska investicija vgradnje plinskih turbin. Zato se lahko upravičeno vprašamo, ali je res smiselno, da na ta način posegamo v že začete projekte,« je izpostavil Vrtovec.

Celotno Evropsko unijo čaka resen premislek

V Novi Sloveniji še vedno zagovarjamo zeleni prehod, a opozarjamo na novo nastale globalne okoliščine pri njegovi uveljavitvi. Tudi druge države Evropske unije so se odločile, da pri že začrtanih usmeritvah zelenega prehoda določene korake ponovno premislijo. »Evropa izgublja konkurenčnost in potrebno je narediti nov premislek, na kakšen način lahko izpeljemo zeleni prehod, da nihče ne bo na slabšem: ne gospodarstvo in ne ljudje. Obstoječi načrti so korak stran od tega, da bi Evropa pridobivala na konkurenčnosti,« je povedal in nadaljeval: »Evropa proizvede približno sedem odstotkov izpustov CO2, to pa je zanemarljivo v primerjavi s tem, kaj proizvedejo azijske države, zlasti Indija in Kitajska. Celotno Evropsko unijo na tem mestu čaka resen premislek.«

Poslanec Vrtovec je znova opozoril na namere NSi: če bo vlada vztrajala pri tem zakonu in ne bodo sprejeti naši amandmaji tekom parlamentarnega procesa, »potem je prav, da dobijo ljudje priložnost, da na referendumu odločijo o tem, ali se res ne smejo in jim je prepovedano ogrevanje na biomaso, na drva, ali na plin. Imamo svobodo, povsod pa je vse prepovedano, prava svoboda zato ostaja zgolj na papirju,« je zaključil Jernej Vrtovec.

NSi predlaga za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu energetskega zakona

V skladu s 46. členom Poslovnika Državnega zbora RS smo v NSi Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predlagali, da odloči o sklicu javne predstavitve mnenj o predlogu energetskega zakona (EZ-2). Namen javne predstavitve je opraviti širšo razpravo, pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o izvedbenih in drugih vprašanjih.

V poslanski skupini Nova Slovenija ocenjujemo, da predlagane spremembe energetskega zakona močno posegajo v življenje ljudi, vplivale pa bodo tudi na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti in gospodarstva. Zakon s 1. julijem 2024 prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v nove stanovanjske stavbe. V strnjenih naseljih ne bo več dovoljeno projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah in v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za primarni vir ogrevanja. Močno se omejuje podeljevanje novih koncesij za zgraditev in upravljanja omrežja za distribucijo plina lokalnim skupnostim ter podaljševanje že obstoječih koncesij. Predlog zakona spodbuja zgolj uporabo obnovljivih virov energije, ne pa vseh nizkoogljičnih virov, kamor sodi tudi jedrska energija.

V sklopu javne predstavitve mnenj želimo v NSi z mnenji strokovnjakov tudi preveriti, kakšne bodo posledice sprejetja novele Energetskega zakona na različne družbene skupine, še posebej srednji razred in socialno ranljive, ter kaj spremembe prinašajo za gospodarstvo ter slovenske občine. Prav tako želimo preveriti ustreznost in smotrnost energetske politike aktualne vlade in začrtane poti zelenega prehoda.