Jernej Vrtovec: Interventni zakon je neučinkovita protibolečinska injekcija za zdravstveni sistem

DELI:
19.09.2017, NSi

»Kot smo v NSi povedali že prejšnji teden na interpelaciji, se v zadnjih treh letih niso zgodile potrebne spremembe, ki bi pomenile boljši in finančno tudi bolj vzdržen zdravstveni sistem,« je v stališču poslanske skupine NSi povedal Jernej Vrtovec in dodal: »Javni zdravstveni zavodi imajo tako zaradi neplačanih obveznosti težave z dobavitelji. Nekatere bolnišnice imajo težave tudi pri izplačevanju plač zaposlenim. Premostitveno posojilo si lahko javni zdravstveni zavod za kratko obdobje izposodi pri državni zakladnici, vendar je to zgolj kratkotrajna rešitev situacije. In to se nam dogaja, žal to se nam dogaja.«

Zakon poleg dobrih stvari prinaša probleme

Po predlogu zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodih, naj bi zagotovili finančno stabilnost javnih zdravstvenih zavodovo, zato zakon predvideva 136,4 milijonov evrov, kar predstavlja kritje približno 80 % izgub. Poslanec NSi je izpostavil, da je konec leta 2016 kar 15 javnih bolnišnic v bilanci stanja izkazalo presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 170,34 milijona evrov. Do konca lanskega leta pa se je izguba povečala za 38,3 milijona evrov.

»Zakon, ki ga predlaga ministrstvo med drugim prinaša odpis terjatev države oziroma Ministrstva za zdravje za neplačane zneske združevanja amortizacij iz preteklih let, kar je priporočilo tudi Računsko sodišče. Zakon tudi predvideva ustanovitev sanacijskega odbora, ki bo deloval kot posvetovalni organ Ministrstva za zdravje. Bolnišnice, ki bodo želele sprejeti enkratna sredstva morajo tako pripraviti sanacijski načrt, skupaj z akcijskimi načrti. Sanacijska uprava pa naj bi postalo kar vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, ki je poudarjam, hkrati ustvarilo in poslovalo z izgubo,« je napake v zakonu izpostavil Jernej Vrtovec.

Neučinkovite protibolečinske tablete

Interventni zakon predvideva kar 138,4 milijona evrov pomoči, kar je več kot celoten proračun Ministrstva za zdravje.

»Še enkrat poudarjam, denar v višini 130 milijonov evrov dajemo brez da bi naredili o tem kakršnekoli strukturne reforme, kakšne ukrepe. Dejansko mečemo denar istim ljudem, pod katerim je bila luknja narejena. Gre za neučinkovite protibolečinske injekcije. In čez nekaj let bo ta luknja, ta primanjkljaj ponovno nastal,« je poudaril poslanec NSi in dodal: »Denar, ki ga v zdravstvene zavode dajemo je brez smisla, če ne bomo naredili reform. V NSi ne bomo proti zakonu, a se bomo zaradi vsega navedenega vzdržali.«