JANEZ ŽAKELJ: PRI ZASNOVANJU DRUŽINE POMEN ZVEZE MED MOŽEM IN ŽENO NE MORE BITI ENAK KOT MED DVEMA OSEBAMA ISTEGA SPOLA

DELI:
15.09.2022, NSi

Vlada je v odgovor na sodbo ustavnega sodišča v državni zbor po skrajšanem postopku vložila spremembe Družinskega zakonika, kjer se v definiciji zakonske zveze mož in žena nadomeščata z dvema osebama. Obenem se bodo do sedaj sklenjene istospolne partnerske zveze preoblikovale v zakonske zveze, kar pomeni tudi, da lahko istospolna zakonca skupaj posvojita otroka.

»Pogosto se s strani zagovornikov spremembe sliši krilatica: S tem predlogom se nikomur nič ne jemlje. V resnici pa je neizpodbitno dejstvo, da s temi spremembami jemljete otrokom. Natančneje jemljete tistim otrokom, ki čakajo, da bodo posvojeni v svoje nove družine. Za nas v NSi so največja skrb otrokove pravice in nekaterim izmed njih boste s tem vzeli možnost, da bi v svojem življenju imeli očeta, drugim pa boste vzeli pravico do matere,« je na odboru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti povedal poslanec Janez Žakelj.

V razpravi se je navezal tudi na svoje izkušnje, ki jih ima kot oče šestih otrok in izpostavil: »Vsi otroci po mojem trdnem prepričanju potrebujejo oba starša. Odločitev ustavnega sodišča pa se bistveno vrti zgolj okrog sebičnih interesov nekaterih odraslih. Samo zato, da bi lahko istospolni pari prišli do otrok, ste nekaterim otrokom pripravljeni vzeti mamo, drugim otrokom očeta. Kljub temu trdite, da je za vas korist otroka pomembnejša od interesov odraslih.«

Na temo zasnovanja družine je spregovoril tudi s stališča biologa: »Nisem ne pravnik, ne sociolog, sem pa biolog. Še vedno Družinski zakonik ohranja določbo, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Ne razumem, kako lahko kdor koli trdi, da je pri zasnovanju družine pomen zveze med možem in ženo enak kot pomen zveze med dvema osebama istega spola

Nadaljeval je s pojasnilom, kako vrsto opredeli biologija: »Definicija vrste so osebki, ki se med seboj uspešno razmnožujejo. Kot veste, smo ljudje uvrščeni med sesalce in vretenčarje in vemo, kaj potrebuje narava, ki se ne spreminja tako hitro kot družbene razmere, da nastane otrok: semenčico in jajčece, samca in samico. Govorim kot biolog, ne kot sociolog.«

Opozoril pa je tudi na nekonsistentnost sodbe Ustavnega sodišča: »Odločitev Ustavnega sodišča je nekonsistentna in vodi do absurdnih zaključkov, je moje trdno mnenje. Če za sklepanje zakonske zveze in za možnost posvojitve otroka zadostuje čustvena, moralna, duhovna in spolna povezanost oseb in stabilno ter ljubeče in podporno okolje za otrokov razvoj, se postavi vprašanje, ali ne morejo biti ti pogoji izpolnjeni tudi v primeru zveze med več osebami, ki se pač imajo rade

Na primeru je pokazal absurdnost takšne argumentacije: »Če so vse ljubezni enako lepe, je vse to možno. Med nami živijo denimo tudi nekatere muslimanske skupnosti, kjer je poligamija nekaj običajnega. Zakaj se diskriminira njih?«

Zaključil je s stališčem, da ustavno sodišče v tem primeru ne bi smelo posegati v zakonodajno pristojnost in zaobiti jasno izraženega mnenja ljudstva: »Ljudstvo je natančno povedalo svoje mnenje že dvakrat. Po mojih podatkih se je s 674.419 glasovi na dveh referendumih zavzelo za to, da se posvojenim otrokom zagotovita oče in mama. Ker so predlogi sprememb v nasprotju z mednarodnimi akti in naravnimi zakoni, bomo v Novi Sloveniji absolutno proti temu zakonu.«