JANEZ CIGLER KRALJ: IMAMO VIZIJO ZA CELOVIT SISTEM OSKRBE STAREJŠIH

DELI:
18.02.2021, NSi

Podpredsednik NSi in minister za delo Janez Cigler Kralj je vsebinsko in celovito predstavil program ter vizijo za področje oskrbe starejših, ki temelji na programu NSi.

Minister je poudaril, da je prav to področje od začetka njegovega mandata ena izmed njegovih prioritet. Za Slovenijo je namreč značilno hitro staranje prebivalstva. “Področje oskrbe starejših je bilo žal v preteklih desetih letih deležno zapostavljanja. Zadnji dom za starejše je bil iz proračunskih sredstev zgrajen leta 2005, nato pa so se gradile zgolj manjše dodatne enote pri obstoječih domovih za starejše. Še posebej izstopa leto 2017, ko za vlaganja v domove za starejše žal ni bilo na voljo nikakršnih sredstev. Zaradi tega se domovi soočajo s prostorsko stisko, stavbe so dotrajane in ne ustrezajo želenim standardom institucionalnega varstva. To je žal zaznamovalo in omejilo tudi naš odziv na epidemijo,” je dejal minister Janez Cigler Kralj.

Starajoča se družba je izziv, ki ga želimo nasloviti celovito

Zato so na ministrstvu začeli izvajati dejavnosti, s katerimi bodo to področje uredili. »Starajoča se družba je izziv, ki ga želimo v okviru NSi nasloviti celovito in sicer s štirimi bistvenimi ključnimi točkami. To pa so: deinstitucionalizacija, torej posameznikov cilj je, da ostane doma in mi ga pri tem podpremo,  izboljšanje kadrovskih finančnih in infrastrukturnih pogojev za delovanje domov za starejše, novi sodobnejši normativi in standardi, ter sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi,« je dejal Janez Cigler Kralj.

Sistem dolgotrajne oskrbe mora biti finančno dosegljiv

Poudaril je, da želijo na ministrstvu s predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi narediti celovit sistem, ki bo dostopen, prijazen, prilagojen in predvsem finančno dosegljiv. »Vse komponente sistema imamo lahko narejene optimalno, a če sistem ne bo finančno dosegljiv za državljanke in državljane nismo naredili nič. Ključne rešitve, ki jih zasledujemo so, da mora nov sistem dolgotrajne oskrbe omogočiti ljudem, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Na ministrstvu pa jim pri tem nudimo vso podporo, ki jo potrebujejo. Tistim, ki ne more več ostati v domači oskrbi, zagotovimo dostojanstveno bivanje v institucijah glede na njihove potrebe in želje. Predvidevamo pa tudi negovalne domove za primere, ko ljudje potrebujejo dolgotrajno nego in več zdravstvene oskrbe. S temi tremi ključnimi cilji verjamemo, da bomo vzpostavili celovit na dolgi rok vzdržljiv sistem, ki bo do uporabnikov prijazen in predvsem dostopen,« je dejal minister za delo.

Cilji na področju deinstitucionalnega varstva:

  • 218 mest v enotah za izvajanje dnevnih oblik varstva in 178 mest v enotah za izvajanje začasnih namestitev za starejše (do konca leta 2022)
  • 150 dodatnih mest v stanovanjskih skupinah (do konca leta 2023)
  • 180 novih najemnih stanovanj za starejše do konca leta 2022 in 400 novih najemnih stanovanj za starejše do leta 2025 v okviru Nepremičninskega sklada Pokojninskega in invalidskega zavarovanja
  • v sklopu procesa deinstitucionalizacije in krepitvi storitev podpore 850 novih mest v DSO do konca leta 2026.

Namenjamo petkrat več sredstev kot katerakoli vlada od leta 2008

Ob koncu je minister izpostavil, da je v času njegovega mandata ministrstva za delo namenilo in se še namenja najmanj petkrat več sredstev za problematiko starejših, kot v času katerekoli vlade od leta 2008 naprej. »19 milijonov evropskih sredstev smo v štirih krogih javnega razpisa namenili za dnevne centre začasne namestitve starejših, ki se bodo gradili po vsej Sloveniji. Prav tako zaključujemo z energetsko sanacijo domov za starejše občane v vrednosti preko milijon sedemsto tisoč evrov. Zato napovedujem bistveno izboljšanje prostorskih, finančnih in kadrovskih pogojev,« je poudaril minister za delo.

Cilji na področju institucionalnega varstva:

  • V okviru javne mreže 2380 dodatnih postelj v DSO do konca leta 2022 (koncesije)
  • Skupno 30 milijonov EUR investicijskih vlaganj v krepitev javne mreže DSO v letih 2021 in 2022
  • Skupno 6 energetskih sanacij in izboljšanje bivalnih pogojev v DSO iz finančne perspektive 2014 – 2020. Izvedba prenov in graditve nič energijskih stavb oseb javnega sektorja v novi finančni perspektivi.
  • 73 milijonov EUR za prilagoditev prostorsko in tehnično neustreznih pogojev v DSO na moderne standarde ter soočanje z epidemijo COVID19 (React-EU)