IZBRIS 5.977 VELJAVNIH NAPOTNIC PACIENTOV JE NEDOPUSTNO DEJANJE

DELI:
16.11.2022, NSi

»Mnogi pacienti so v vrsti na obravnavo pri specialistu čakali nad dopustno dobo, sedaj so bile njihove napotnice preprosto izbrisane – torej se vračajo na konec čakalne vrste. Se odgovorni zavedate, da odločate o življenju ljudi? Se zavedate, da ste odgovorni za to, da nekateri med »izbrisanimi« pacienti ne bodo prišli pravočasno na vrsto in to za njih pomeni kasnejše zdravljenje, slabšanje njihove bolezni, morda celo smrt. Se tega zavedate?« je zbrane na odboru za zdravstvo vprašala poslanka Iva Dimic.

Izbris veljavnih napotnic pacientov je še enkrat pokazal, da problem slovenskega zdravstva ni denar, ampak organizacija

Glede na leto 2013 za zdravstvo namenjamo 800 MIO EUR več sredstev, kar pa se ne odraža v dostopnosti do zdravstvenih storitev. Iva Dimic: »Nekdo s povprečno plačo prek prispevkov na leto za zdravstvo nameni več kot 3.000 EUR. Poleg tega plačuje še 420 EUR dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ko zboli, pa do zdravnika ali specialista ne pride. Zato v NSi nismo zagovorniki državnega zdravstva, ki temelji na principih »samoupravljanja«, ampak zagovarjamo vsem dostopno javno zdravstvo.«

Ministrstvo za zdravje in ta koalicija se je problema krajšanja čakalnih vrst lotila neresno, amatersko, lahko rečemo celo diletantsko

V NSi smo sklicali nujno sejo odbora za zdravstvo, ker želimo odgovor na preprosta vprašanja: Kako je mogoče, da se Ministrstvo za zdravje loti urejanja evidenc zdravstvenih napotnic in brisanja napotnic iz sistema, ne da bi imeli »back up« oz. varnostno kopijo evidenc? Kdo je za izbris odgovoren? Z imeni in priimki. Kdo bo za to nosil odgovornost in odstopil s položaja? Nesprejemljivo je prelaganje odgovornosti na izvajalce zdravstvenih storitev, češ gre za pomanjkljive postopke in slabe evidence posameznih bolnišnic. Namesto jasnega opravičila in odstopa odgovornih, sedaj spremljamo prelaganje odgovornosti.

Iva Dimic: »Kdo je za izbris odgovoren? Kaj se bo zgodilo z izbrisanimi pacienti – bodo uvrščeni na konec čakalne vrste? Upamo, da ne. Posledic izbrisa ne smejo trpeti pacienti!«