IZBOLJŠUJEMO POLOŽAJ STAREJŠIH

DELI:
27.10.2021, NSi

Na pobudo NSi, SDS in SMC danes v Državnem zboru poteka razprava o starejših in izboljševanju njihovega položaja. V uvodnem nagovoru je poslanka NSi Tadeja Šuštar Zalar pojasnila, zakaj v naši stranki posebno skrb namenjamo tudi starejšim: »1. oktobra smo praznovali mednarodni dan starejših. Poznamo tudi svetovni dan starih staršev in starejših, ki se praznuje 25. julija, kar kaže na to, da ves svet celo dvakrat na leto želi poudariti, da starejši predstavljajo nepogrešljiv del naše družbe. S sklicem današnje nujne seje želimo izpostaviti njihovo vlogo in pomembnost tudi pri našem delu. Starejši so z delom svojih rok soustvarjali našo državo in prispevali k blaginji, v kateri živijo današnje delovno aktivne generacije, mladi in otroci. Zato od imenovanja 14. vlade Republike Slovenije 13. marca 2020 sprejemamo zakonodajne spremembe in ukrepe za izboljšanje gmotnega in splošnega položaja starejših ter za ureditev ustrezne oskrbe, ko ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Želimo namreč, da v jeseni življenja vsi starejši živijo dostojno.«

Med epidemijo covid-19 so upokojenci z nizkimi pokojninami dvakrat prejeli solidarnostni dodatek. V  letu 2020 se je izvedel javni razpis, iz katerega se sofinancira 10 projektov, ki naslavljajo specifične potrebe starejših zaradi epidemije covid-19: psihosocialno svetovanje in podpora, ozaveščanje in informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom.

V preteklem letu in pol je bilo sprejetih več novel, ki popravljajo krivice na področju pokojnin, nekaj zakonov in novel v zvezi s starejšimi in njihovo oskrbo pa v državnem zboru trenutno še čaka na obravnavo. Tako so že bile sprejete rešitve za vključitev dokupljene dobe po prehodno veljavnih zakonodajah v pokojninsko dobo brez dokupa in pa izenačitev kmetov, ki so v preteklosti plačevali prispevke v enaki višini, kot je bila predpisana za širši obseg pravic, vendar so bili zavarovani za ožji obseg pravic, da se jim ustrezno uskladi status in zviša pokojnina.

S skrajšanjem prehodnega obdobja se bodo višji odmerni odstotki za moške v višini 63,5 % uveljavili že v letu 2023. Določena je tudi nova višina najnižje pokojnine, s 1. majem 2021 se je na 620 EUR zvišala še zagotovljena pokojnina za posameznike, ki so se upokojili s polno pokojninsko dobo, vzpostavil pa se je tudi nov institut zagotovljene invalidske pokojnine, ki se v letu 2021 določi v višini 41 % najnižje pokojninske osnove (388,54 EUR) in se nato usklajuje na enak način kot pokojnine. Ponovno pa se je uvedla tudi pravica do invalidnine za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

»V postopek sprejemanja v Državnem zboru je po skoraj dveh desetletjih neuspelih poskusov prvič vložen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Že vse od leta 2002 se namreč pripravlja krovni zakon, ki bo celovito in sistematično urejal področje dolgotrajne oskrbe,« je poudarila Tadeja Šuštar Zalar.

Pojasnila je, da je koalicija na pobudo NSi v Državni zbor vložila tudi novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, »ki prinaša rešitve za štiri skupine upravičencev do pokojnine, in sicer za: očete, ki želijo uveljavljati dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke, če mati ne izpolnjuje pogojev za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in s tem soglaša; prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin, ki so pravico pridobili po umrlem kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic pred 1. 1. 2021, saj se jim bo pokojnina na novo odmerila na podlagi vloge; prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so te pravice pridobili pred 1. 5. 2021 – tem se bodo pokojnine na novo odmerile po uradni dolžnosti ob upoštevanju višjih zneskov najnižje predčasne, starostne in invalidske pokojnine iz ZPIZ-2I; kmečke zavarovance, pretežno zavarovane za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo, saj se bo po predlogu določila nova višina najnižje pokojnine zanje v višini 41 % najnižje pokojninske osnove (trenutno 388,54 EUR), ki se bo pozneje usklajevala na enak način kot pokojnine.«

Tudi na področju javnega potniškega prometa je poslanka NSi izpostavila novosti za starejše: »Pomembna novost za starejše v zadnjem letu in pol so tudi brezplačne vozovnice v javnem potniškem prometu. Kljub izzivom epidemije covid-19 je Ministrstvu za infrastrukturo uspelo najprej s 1. julijem 2020 urediti vse potrebno za uvedbo brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu po vsej državi, in sicer za upokojence, imetnike invalidske evropske kartice, vojne veterane in starejše od 65 let. S 1. oktobrom 2021 pa je ministrstvo tem upravičencem omogočilo še brezplačni mestni prevoz v Ljubljani in Mariboru. Na ministrstvu načrtujejo, da bodo enako omogočili tudi tistim, ki prebivajo v drugih občinah z vzpostavljenim mestnim prevozom.«

Vlada je v decembru 2020 izvedla dodatno, izredno uskladitev pokojnin v višini 2 %, v januarju 2021 pa redno uskladitev pokojnin za 2,5 %. Letni dodatek upokojencem za 2020 je bil izplačan upokojencem v treh razredih, v razponu od 130 do 440 EUR, v letu 2021 se je letni dodatek nekoliko dvignil, na 135 do 445 EUR, medtem ko bo v letu 2022 še višji, in sicer med 140 in 450 EUR.

»Področje oskrbe starejših je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti postavljeno na prioritetno mesto, kar kažejo tudi zagotovljena proračunska sredstva za investicije v domove za starejše v letih 2021 in 2022 v skupni višini 30 mio EUR, 93 mio EUR nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših in dodatna sredstva v višini 59 mio EUR za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.«

»V sklopu proračunskih postavk na MDDSZ se je v obdobju od leta 2020 pričela oz. se pripravlja gradnja najmanj petih domov, kot je tudi dogovorjeno v koalicijski pogodbi. MDDSZ še ni objavilo katerih, je pa že znano, da se bosta začeli oziroma nadaljevali gradnji tudi domov v Vrtojbi in Osilnici. Gre za velik napredek po več kot desetletju, ko se v Republiki Sloveniji ni zgradil niti en dom starejših. Skupaj je bilo že podeljenih koncesij za 1285 mest v domovih starejših, nato pa je bil objavljen še dodaten razpis za koncesije z rokom za prijavo do 30. 9. 2021,« je zaključila poslanka NSi.