Iva Dimic: Za nove urade varuha človekovih pravic bomo namenili več kot milijon evrov

DELI:
21.06.2017, NSi

»V NSi v predlogu novele zakona o varuhu človekovih pravic ne vidimo nobenih pravih argumentov, ki bi utemeljevali resnično potrebo po kar treh novoustanovljenih svetovalnih organih oziroma stalnih notranje-organizacijskih enot s tako širokimi pristojnostmi,« je stališče NSi predstavila poslanka Iva Dimic.

Nov milijon evrov in nove službe v javni upravi

Po novem ustanovljen 14-članski svet za človekove pravice in temeljne svoboščine ter tudi Center za človekove pravice, ki naj bi bil ustanovljen v začetku leta 2019.

»Za vse omenjene spremembe znotraj varuha človekovih pravic, nove zaposlitve javnih uslužbencev, za materialne stroške in investicije v dodatne prostore, bomo iz proračuna morali v treh letih nameniti skupaj milijon 300 tisoč 168,38 evrov. In to ob dejstvu, da je Slovenija na podlagi indeksa učinkovitosti javnih sistemov iz analize evropske centralne banke med najslabšimi državami, med tem, ko je trend zaposlovanja v sektorju države v precejšnji rasti,« je izpostavila poslanka NSi in dodala:

»Krščanski demokrati smo zato prepričani, da gre pri današnji noveli Zakona o varuhu človekovih pravic za popolnoma nepotrebno umetno ustvarjanje novih notranje-organizacijskih enot in organov znotraj varuha človekovih pravic.«

Varuh opozarja le na diskriminacijo nekaterih

Varuh svojih nalog ne opravlja v skladu s pričakovanji. Pogosto se ne oglasi, ko je to nujno potrebno oziroma ponekod zagovarja stališča, ki so v nasprotju z interesi večine državljanov. Poslanka NSi je poudarila, da v svojih poročilih varuh zelo pogosto opozarja le na diskriminacijo pripadnikov romske skupnosti, pripadnikov narodnih skupnosti in drugih.

»Nikoli pa ne zasledimo podatkov o diskriminaciji glede na versko in politično prepričanje, ki je v Sloveniji v porastu, kar kaže na to, da je varuh pristranski,« je še poudarila poslanka Iva Dimic in dodala: »Prav tako izpostavljamo nestrpnost in sovražna dejanja do kristjanov kot na primer žalitve in javno spodbujanje sovraštva do kristjanov, lahko omenim tukaj izjavo gospe Svetlane Makarovič. Vandalizem in onečaščenje verskih simbolov in subjektov. Na take izjave odziva varuha in drugih predstavnikov države ne zasledimo.«