IVA DIMIC: ZA DEBIROKRATIZACIJO IN RAZBREMENITEV ZDRAVNIKOV NA PRIMARNI RAVNI

DELI:
04.11.2020, NSi

Na seji odbor za zdravstvo so poslanci obravnavali predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah, predvideva pa spremembe, ki bi nekoliko poenostavile in razbremenile delo zdravnikov na primarni ravni. Tako bi se nabor podatkov, ki jih je treba vpisovati v naročilno knjigo, skrčil na najnujnejše, podaljšali pa bi se roki za predložitev napotnice pri stopnjah nujnosti zelo hitro in hitro ali redno.

Poslanka NSi Iva Dimic je v svoji razpravi izpostavila pomen debirokratizacije in digitalizacije v zdravstvu: »V Novi Sloveniji pozdravljamo predlog sprememb Zakona o pacientovih pravicah. Dejstvo je, da je digitalizacija odprla neslutene možnosti tako pri preventivi kot pri zdravljenju. Mislim, da je treba spremljati razvoj tehnologije in z njeno pomočjo delati korake naprej ter sprejemati zakone s tem namenom.«

Poslanka NSi je poudarila, da se ne sme pozabiti na tiste, ki sploh omogočajo, da zdravstveni sistem v vsakršnih razmerah sploh deluje: »Zdravstvo se dotika slehernega državljana, zato je prav, da smo odzivni in da vsak želi po svojih močeh prispevati, da bi bilo stanje v zdravstvu boljše. Zahvala gre na prvem mestu vsem zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki se tudi v teh težkah razmerah trudijo, da bi obdržali stopnjo dostopnosti in kakovosti ter obenem vzdržali vse pritiske, ki se včasih neupravičeno zgrinjajo na njih.«

Iva Dimic je v tokratni razpravi spomnila tudi na javno predstavitev mnenj na temo »Aktualni problemi na področju zdravstva«, ki je v državnem zboru potekala pred šestimi leti: »Takrat je bilo eno izmed vprašanj: Kako oblikovati in vzpostaviti zdravstvene storitve na daljavo? Danes lahko rečem, da se je na področju e-recepta in e-zdravja naredil korak naprej. Želim si, da bi korak naprej naredili tudi na področju telemedicine, saj bi s tem pacientom zagotovili boljšo dostopnost do zdravnika. V času, kakršnem smo sedaj zaradi širjenja bolezni covid-19, ko je težje dostopati do zdravnikov na primarni ravni, se mi zdi, da je to lahko dobra rešitev. Resnično upam, da se na ministrstvu že ukvarjajo s tem.«

Ob koncu je poslanka NSi poudarila pomen primarnega zdravstva in njegove dostopnosti: »Dobro zastavljeno primarno zdravstvo kaže na stabilen zdravstveni sistem. Če pogledamo študije OECD izpred nekaj let, lahko vidimo, na kakšen način so se najuspešnejše države lotile vzpostavljanja dostopnega zdravstvenega sistema. Tega niso naredile z visoko specializiranimi terciarnimi centri, ampak tako, da so omogočile vsem, tudi tistim iz najmanjših vasi, dostop do splošnega zdravnika. Menim, da je prvi stik z zdravnikom na primarni ravni bistven.«