IVA DIMIC: STANJE V UKC LJUBLJANA JE KRITIČNO, IZGUBA ZNAŠA ŽE 30 MILIJONOV

DELI:
13.11.2023, NSi

»Stanje v UKC Ljubljana je kritično, saj so letos pridelali že 30 milijonov evrov izgube. To je znak za alarm in kot poudarjamo v NSi – ključni problem slovenskega zdravstva je slabo in neučinkovito upravljanje javnih zdravstvenih zavodov,« je ob predstavitvi zahteve NSi za sklic nujne skupne seje komisije za nadzor javnih financ in odbora za zdravstvo dejala poslanka Iva Dimic.

Kot je pojasnila, najvišji delež prihodkov UKC Ljubljana izhaja iz programov akutne bolnišnične obravnave. Podatki ZZZS kažejo, da je v prvi polovici letošnjega leta UKC Ljubljana iz tega naslova beležil prihodke v višini 306 milijonov evrov. »To je za desetino več kot lani in za 33 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2019. Kar pa je ključno: UKC Ljubljana je za več denarja opravil manj storitev,« je bila kritična Dimic.

Opozorila je, da je je UKC Ljubljana leta 2019 opravil 177 tisoč storitev akutne bolnišnične obravnave, leta 2022 pa zgolj 169 tisoč. Tudi letošnja realizacija za zastavljenim planom zaostaja za 6,1 odstotka. Kot primer dobre prakse pa je navedla UKC Maribor, kjer zgodba drugačna.

»UKC Maribor dokazuje, da se da. Letos beležijo že 3,3 milijona evrov presežka, za 4,6 % presegajo predvideni program, beležijo pa tudi 3,3 milijone presežka v prvih devetih mesecih letošnjega leta,« je pojasnila in dodala, da nas v NSi skrbi, ker iz podatkov izhaja, da UKC Ljubljana ni uspešno opravil dogovorjenih in planiranih zdravstvenih storitev, pacienti pa čakajo.

V NSi smo prepričani, da je potrebno upravljanje javnih zdravstvenih zavodov izboljšati. UKC Maribor in številne druge bolnišnice po Sloveniji dokazujejo, da je ključna dobra organizacija in učinkovito upravljanje. »V NSi zato ponovno predlagamo, da se vzpostavi pilotni projekt v eni slovenski bolnišnici. Organizirali bi jo po načelu gospodarskih družb, poslovala pa bi neprofitno. Na podoben način imajo urejeno upravljanje bolnišnic na avstrijskem Koroškem – in model organiziranosti daje dobre rezultate. Če nekaj deluje v Avstriji, zakaj ne bi tudi v Sloveniji,« se je vprašala poslanka NSi.

V NSi želimo opozoriti tudi na dvojna merila ko gre za obravnavo vodstva UKC Ljubljana in UKC Maribor. V zvezi s poslovanje UKC Ljubljana na skupni nujni seji pričakujemo pojasnila po razpravi pa komisiji za nadzor javnih financ in odboru za zdravstvo predlagamo, da sprejme naslednje sklepe:

  1. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Ministrstvo za zdravje, da ju seznani z analizo vzrokov za nastalo izgubo v UKC Ljubljana.
  2. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Ministrstvo za zdravje, naj naroči celovito neodvisno revizijo poslovanja UKC Ljubljana, ki naj pregleda tudi odhodkovno stran.
  3. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Svet UKC Ljubljana, da na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.
  4. Komisija za nadzor javnih financ in Odbor za zdravstvo pozivata Računsko sodišče, naj do vzpostavitve pozitivnega poslovanja izvaja letni nadzor nad poslovanjem UKC Ljubljana.